Rynek Finansowy. Loża Komentatorów – lipiec 2019

Rynek Finansowy. Loża Komentatorów – lipiec 2019
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jakie wymierne korzyści może przynieść firmie polityka społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)?

Anna Siejda
dyrektor Biura Ministra,
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju podkreślamy, że społeczna odpowiedzialność to nie filantropijne zaangażowanie przedsiębiorstw. Takie podejście było możliwe kilkanaście lat temu. Dzisiaj sposób myślenia bardzo się zmienił i powinniśmy mówić o nowej filozofii prowadzenia biznesu, odwołującej się do zrównoważonego rozwoju i zaleceń organizacji międzynarodowych w tym zakresie.

Przedsiębiorcy powinny poważnie traktować swoje polityki społecznej odpowiedzialności – choćby ze względu na wymierne efekty ekonomiczne, które mogą osiągnąć w wyniku zastosowania procedur należytej staranności. Takie firmy potrafią efektywnie wykorzystywać zasoby środowiskowe i materiałowe, sprawnie zarządzać zasobami ludzkimi a także budować trwałe relacje z otoczeniem i mieć pozytywny wpływ na rozwój regionu. To pozwala im na budowanie trwałych przewag konkurencyjnych w długim horyzoncie czasowym. Jednocześnie – polityki przedsiębiorstw dotyczące spraw społecznych, środowiskowych, organizacji pracy, etycznych zasad postępowania oraz poszanowania praw człowieka są coraz częściej starannie badane przez inwestorów i mają wpływ na ich decyzje inwestycyjne.

Zgodnie z nowym podejściem, inwestorzy chętniej zaangażują swoje środki w firmy, które ujawniają szereg informacji niefinansowych, jak np. sposoby minimalizowania ryzyk, programy zarządzania kwestiami środowiskowymi, rezultaty dialogu z interesariuszami itp. Inwestorzy instytucjonalni, tacy jak ubezpieczyciele na życie czy fundusze emerytalne, zaczynają postrzegać polityki zrównoważonego rozwoju jako kluczowe czynniki w swoich strategiach inwestycyjnych.

Anna Pulnar
specjalista CSR, Bank Millennium

Korzyści z realizowania polityki CSR są odsunięte w czasie i dlatego trudno jest je zmierzyć. Nie ma jednak wątpliwości, że one istnieją i dotyczą różnych obszarów firmy. Większe zainteresowanie inwestorów, korzystniejsze warunki finansowania działalności, zmotywowani pracownicy, dobra reputacja wśród klientów, większe zaufanie kontrahentów – to wszystko można uzyskać prowadząc biznes w sposób uwzględniający potrzeby otoczenia. Przestrzeganie zasad etycznych i przejrzystość działania firmy wpływają natomiast na ograniczanie wystąpienia ryzyk biznesowych, co przekłada się korzystnie na wyniki finansowe spółki.

Realizacja polityki CSR powinna przynosić korzyści nie tylko firmie. Ważne jest, żeby firma tworzyła wspólną wartość – zarówno dla siebie, jak i swojego otoczenia. Przykładem takiego działania jest wprowadzenie idei bankowości bez barier w Banku Millennium. Projektując usługi, otwieramy dostęp do tych bankowych i pozabankowych dla wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnościami. Wprowadzamy wiele udogodnień w dostępie do oddziałów, bankomatów, strony internetowej i w sposobie obsługi. Zwiększając dostęp do rozwiązań mobilnych, m.in. e-administracji, przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Jako sygnatariusz „Karty Różnorodności” rozszerzamy ideę świata bez barier również na inne obszary, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI