Rynek finansowy: Loża komentatorów czerwiec 2

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Czy wyższe stopy procentowe zahamują polską gospodarkę?

Krzysztof Kluza
dyrektor banku BGK oraz adiunkt SGH

Kiedy poruszamy się w typowych, umiarkowanych zakresach parametrów makroekonomicznych, wzrost stóp procentowych zawsze oznacza spowolnienie tempa rozwoju gospodarki. Pamiętajmy jednak, że ostatnia podwyżka wyniosła zaledwie o 0,25 pkt proc., i to w warunkach realnych stóp procentowych bliskich zeru. Jej negatywny wpływ na wzrost gospodarczy będzie więc mi – nimalny.

Można dodatkowo obawiać się, że jeśli jako jedni z nielicznych podwyższamy stopy procentowe, to poskutkuje to wzmocnieniem złotego i pogorszeniem konkurencyjności eksportu, osłabi wzrost gospodarczy. Ale i tutaj tak naprawdę zdecydowanie większy wpływ na złotego będzie miała sytuacja w Grecji i proble – my strefy euro (w praktyce oznaczające zazwyczaj odejście od takich walut jak złoty). Decyzję RPP można potraktować natomiast jako tanie ubezpieczenie gospodarki przed dużo większym ryzykiem nawrotu silnej inflacji – bardziej szkodliwej dla wzrostu gospodarczego niż nie – wielka podwyżka stóp. Inflacja (CPI) już bowiem od kilkunastu miesięcy kształtuje się na poziomie powyżej 3,5 proc. i istnie – je ryzyko utrwalania się oczekiwań inflacyjnych na tym wysokim, nieakceptowalnym dla RPP poziomie. Z tej perspektywy jej decyzja jest racjonalna.

Piotr Bujak
główny ekonomista Nordea Banku Polska S.A.

Podwyżka stóp może zaszkodzić wiarygodności RPP bardziej niż utrzymywanie się inflacji powyżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu już od kilkunastu miesięcy. Po pierwsze, umiarkowane podwyższenie stóp procentowych (a trudno racjonalnie oczekiwać, że Rada mogłaby w ciągu kilku najbliższych miesięcy podwyższyć stopy bardziej niż o 50 pkt bazowych) nie przyniesie obniżenia inflacji w krótkim czasie, a tylko szybki jej spadek mógłby dać realny efekt poprawy antyinflacyjnej wiarygodności Rady. Co więcej, podwyższony poziom inflacji CPI jest spowodowany działaniem czynników zewnętrznych (podwyżki podatków pośrednich, wysokie ceny surowców oraz słaby złoty) i w takiej sytuacji podwyżki stóp nie są właściwym sposobem na jej obniżenie. Mogą poważnie zaszkodzić gospodarce, która i tak poddana jest działaniu wielu niekorzystnych czynników. Pogorszenie jej kondycji może w warunkach negatywnych nastrojów na światowych rynkach osłabić złotego, a to z kolei nasiliłoby presję inflacyjną, a więc dałoby efekt odwrotny od pożądanego przez RPP. Ponieważ nawet niewielka podwyżka stóp może być w obecnych warunkach bolesna dla gospodarki, to jej całkowity efekt będzie dla sektora bankowego raczej negatywny. Jednym z pozytywnych aspektów może być jednak zwiększenie atrakcyjnoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI