Rynek finansowy: Kronika

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

GUS poinformował, że w III kw. 2014 r. produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,4 proc. Zgodnie z danymi urzędu statystycznego głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy. Licząc w ujęciu rocznym, w III kw. 2014 r. był on wyższy o 4,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., a inwestycje wzrosły o 9,9 proc. Dane GUS pokazały mocniejszy od oczekiwań spadek stopy bezrobocia. Wyniosła ona w październiku 11,3 proc. (8,3 proc. - BEL) we wrześniu była na poziomie 11,5 proc., a rok temu - 13 proc. To najniższy poziom od czterech lat.

Opracowanie: J. Grobicki

Ministerstwo Gospodarki skorygowało wzrost importu z 8 do 5,5 proc., tj. do poziomu 165,6 mld euro. W rezultacie deficyt obrotów towarowych wyniesie ok. 1,3 mld euro, czyli zostanie zredukowany w stosunku do 2013 r. o ok. 0,7 mld euro. Utrzymuje się słabe tempo wzrostu gospodarczego na kluczowych dla Polski rynkach eksportowych, tj. w UE, zwłaszcza w strefie euro. To oraz przedłużający się konflikt Rosji z Ukrainą będą skutkowały spowolnieniem wzrostu polskich obrotów towarowych w 2014 r., zarówno po stronie eksportu, jak i importu.

Sejm uchwalił obniżkę stawek interchange. Od 2015 r. od każdej transakcji płaconej kartami wyniosą one 0,2- 0,3 proc. – będzie to najniższa kwota w całej UE. Jeszcze dwa lata temu płaciliśmy 1,6 proc., czyli najwyższą kwotę w całej Wspólnocie. Ustawa przewiduje też m.in. wydłużenie z 3 do 5 lat okresu, w którym maksymalne kwoty opłaty interchange nie będą obowiązywały w przypadku uruchomienia działalności przez nową organizację kartową. Zapis ten ma przyczynić się do rozwoju m.in. polskich organizacji kartowych.

TRANSAKCJE

Apetyt inwestorów był ponad dwa razy większy niż wielkość emisji publicznej serii L1 gdyńskiej Mikrokasy specjalizującej się w pożyczkach konsumenckich do 7 tys. zł. Spółka oferowała obligacje o wartości 2 mln zł, natomiast inwestorzy wpłacili ponad 4,6 mln zł. Stopa redukcji wyniosła 57 proc. Wpływy z emisji przeznaczone zostaną na zintensyfikowanie akcji pożyczkowej.

Giełdowe Altus TFI S.A. z sukcesem zamknęło drugą emisję certyfikatów swojego nowego funduszu – Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności. Aktywa podmiotu, który inwestuje z dużym dyskontem w portfele wierzytelności detalicznych wynoszą blisko 18 mln zł. Altus NSFIZ Wierzytelności planuje zebrać 100-200 mln zł aktywów. Jeśli osiągane stopy zwrotu będą satysfakcjonujące, to rozważane jest utworzenie kolejnego takiego funduszu, nie nastąpi to jednak wcześniej niż pod koniec 2015 r.

Jedna z głównych włoskich firm energetycznych Enel chce zwiększyć swoje kapitały o ponad 4 mld euro, aby utrzymać ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI