Rynek Finansowy: Kronika – wrzesień 2017

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
WYDARZENIA: Dynamika wzrostu sprzedaży detalicznej w cenach stałych wyniosła w lipcu 6,8% r./r. Rosła we wszystkich grupach, natomiast największy wzrost w skali roku odnotowano w handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami i częściami (+10% r./r.). Gdyby wziąć pod uwagę sprzedaż detaliczną w cenach bieżących, to roczna dynamika za lipiec 2017 r. wyniosła +7,1%.

Produkcja przemysłowa (odczyt w cenach stałych niewyrównany sezonowo w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w lipcu 2017 r. wyniosła +6,2% r./r., tj. o 2,2 pkt. proc. poniżej oczekiwań rynkowych. Wzrost produkcji odnotowano w 26 z 34 działów przemysłu, z czego największy miał miejsce w produkcji metali (+17,2% r./r.), podczas gdy największy spadek odnotowano w produkcji wyrobów farmaceutycznych (-18,4% r./r.). Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych produkcja w lipcu była o 6,7% wyższa niż przed rokiem.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł w lipcu br. o 1,7% r./r., zgodnie ze wstępnym odczytem, który był o 0,1 pkt. proc. wyższy od konsensusu rynkowego. Największy wzrost w skali roku zanotowały ceny żywności (+4,7%), które w porównaniu z czerwcem 2017 r. spadły o 0,2%. Największy spadek w ujęciu r./r. odnotowały ceny odzieży i obuwia (-5,7%), które w skali miesiąca zmalały o 3,4%.

Transakcje

Na Głównym Rynku Akcji GPW największy udział w obrotach w pierwszej połowie 2017 r., tak jak w poprzednich latach, stanowili inwestorzy zagraniczni. Wygenerowali 52% obrotów akcjami, mniej o 2 pkt. proc. r./r. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł 30%, o 3 pkt. proc. mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Inwestorzy indywidualni w pierwszej połowie 2017 r., wygenerowali 18% obrotów (+5 pkt proc. r./r.), potwierdzając stabilny w ostatnich kilku półroczach udział tej grupy inwestorów w obrotach.

W I półroczu 2017 r. wśród krajowych instytucji dominowały TFI (udział na poziomie 32%). Na drugim miejscu uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (30%), na trzecim otwarte fundusze emerytalne (14%). Na rynku NewConnect nadal wiodącą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w pierwszej połowie 2017 r. odpowiadali aż za 77% obrotów. Ich udział wzrósł w tym okresie o 2 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI