Rynek Finansowy: Kronika – styczeń 2018

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wydarzenia Główny Urząd Statystyczny poinformował, że indeksy optymizmu spadły do najniższego poziomu od kwietnia ub.r. Było to związane przede wszystkim z oczekiwanym pogorszeniem kondycji samych gospodarstw domowych. Szczegółowych danych nie ma, ale niewykluczone, że ma to związek z obawami przed wzrostem cen.

Według danych Eurostatu w III kw. ub.r. miejsca pracy w przemyśle wracały z Polski do strefy euro. Ubyło ich u nas aż 96 tys. Prawie tyle samo pojawiło się w strefie euro. Odpływ pracowników produkcji zanotowano też w Wielkiej Brytanii – o 44 tys. Najwięcej nowych miejsc pracy pojawiło się we Włoszech i Hiszpanii.

Związek Banków Polskich deklaruje włączenie się do prac mających na celu wypracowanie stanowiska w obszarze kryptowalut. Rosnące zainteresowanie społeczne obrotem nimi oraz udział w nim osób i podmiotów bez odpowiedniego doświadczenia i świadomości ryzyka może narażać uczestników tego rynku na wymierne straty. Kryptowaluty mogą być wykorzystywane przez zorganizowane grupy przestępcze, działające w skali międzynarodowej. – W pełni podzielamy poglądy Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące różnych rodzajów ryzyka związanych z udziałem w obrocie kryptowalutami, w tym dotyczące braku powszechnej akceptowalności oraz możliwości utraty środków z powodu kradzieży lub defraudacji. Nie są to pieniądze emitowane przez bank centralny jakiegokolwiek państwa – oświadczył Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.

Technologie

Bankowość internetowa i mobilna to wciąż najpopularniejszy kanał zdalnego dostępu do konta. Z danych, opublikowanych w raporcie „Polska bankowość w liczbach – III kw. 2017” (PRNews.pl) wynika, że banki mają łącznie ponad 33 mln klientów z umowami o dostęp do e-bankowości. To o 3 mln więcej niż rok wcześniej. Czołówka nie ulega zmianom – najwięcej umów mają podpisane banki PKO BP, mBank i ING Bank Śląski. Ankietowane banki mają łącznie 9 mln klientów bankowości mobilnej, czyli o 2 mln więcej niż rok wcześniej. Użytkownicy bankowości ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na bank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI