Rynek finansowy: Kronika – styczeń 2012

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł (na koniec października 2011 r.) 13 278,61 mln zł r. i był wyższy o 39 proc. w skali roku i o 11 proc. w ujęciu miesięcznym - wynika z danych KNF. Koszty działalności banków wzrosły o 5 proc. w skali roku do 21,88 mld zł.

Nowy pakt fiskalny, który obejmie 17 państw Eurolandu i dziewięć państw UE spoza strefy euro, w tym Polskę, powinien być gotowy do marca przyszłego roku. Chodzi o wdrożenie nowych zasad dyscypliny finansów publicznych, w tym wprowadzenie automatycznych sankcji za łamanie dyscypliny budżetowej dla krajów naruszających limity deficytu i długu publicznego, a także wpisanie do konstytucji przez wszystkie kraje tzw. złotej zasady utrzymywania zrównoważonych budżetów. Ponadto dwa fundusze ratunkowe strefy euro – Europejski Mechanizm Stabilizacyjny oraz Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej – będą zarządzane przez Europejski Bank Centralny – tak ustalono na kolejnym „szczycie ostatniej szansy” 9 grudnia 2011 r. w Brukseli.t

Centrum Informacyjne Rządu podało, że przekroczenie przez relację państwowego długu publicznego do PKB progu 50 proc. w 2010 r. oznacza konieczność przyjęcia w ustawie budżetowej na 2012 r. relacji deficytu budżetowego do dochodów nie wyższej niż założono w budżecie na 2011 r., czyli 14,7 proc. (relacja założona w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. wynosi 11,9 proc.). Na koniec 2011 r. relacja długu publicznego do PKB miała wynieść 53,7 proc., a w 2012 r. – 52,4 proc. – wynika z przyjętej przez rząd strategii zarządzania długiem sektora finansów. W 2014 r. dług powinien spaść poniżej 50 proc. PKB. Ministerstwo Finansów odkupiło bony skarbowe za 2,247 mld zł. W ten sposób obniżyło zadłużenie o 0,15 proc. PKB.

TRANSAKCJE

Kredyt Bank w celu wsparcia kampanii windykacyjnych i sprzedażowych wdrożył IP Interactive Intelligence. Aplikacja InteRynek finansowy • wydarzenia z grudnia 2011raction Dialer automatyzuje telefoniczne kampanie wychodzące. Interaction Dialer wybiera numery, nawiązuje połączenie z odbiorcą i dopiero po udanym połączeniu przekazuje rozmowę agentowi. Bada również statystyki kampanii, mierzy ilość udanych połączeń i nawiązuje z wyprzedzeniem odpowiednią ilość połączeń.

Niemiecki Commerzbank ma nadzieję, że uniknie sięgania po państwowe fundusze i znajdzie 5,3 mld euro brakującego kapitału w inny sposób. Prezes banku Martin Blessing zapowiedział, że niektóre spółki należące do instytucji mogą zostać sprzedane, nie dotyczy to ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI