Rynek finansowy: Kronika – październik 2012

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Referencyjna stopa procentowa NBP wynosi nadal 4,75 proc., stopa lombardowa 6,25 proc., depozytowa 3,25 proc., a redyskonta weksli 5 proc. Po raz ostatni RPP zmieniła poziom stóp procentowych NBP w maju tego roku - podwyższyła je wówczas o 25 punktów bazowych.

Zarząd Deutsche Bank AG we Frankfurcie podjął decyzję o połączeniu działających w Polsce banków – Deutsche Bank Polska S.A. oraz Deutsche Bank PBC S.A. W efekcie utworzony zostanie silny bank uniwersalny, obsługujący na polskim rynku wszystkie segmenty klientów oraz oferujący przekrojową gamę rozwiązań finansowych. Proces integracji ma się zakończyć w okresie ok. 18 miesięcy. Formalny wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego zostanie złożony nie później niż do końca I kw. 2013 r.

<?php $groupsUserIsIn = JAccess::getGroupsByUser(JFactory::getUser()->id);
if(in_array(39,$groupsUserIsIn) || in_array(49,$groupsUserIsIn) || in_array(40,$groupsUserIsIn) || in_array(42,$groupsUserIsIn) || in_array(43,$groupsUserIsIn) || in_array(44,$groupsUserIsIn) || in_array(41,$groupsUserIsIn) || in_array(45,$groupsUserIsIn) || in_array(48,$groupsUserIsIn) || in_array(51,$groupsUserIsIn) || in_array(31,$groupsUserIsIn) || in_array(32,$groupsUserIsIn) || in_array(34,$groupsUserIsIn) || in_array(35,$groupsUserIsIn) || in_array(36,$groupsUserIsIn) || in_array(33,$groupsUserIsIn) || in_array(37,$groupsUserIsIn) || in_array(46,$groupsUserIsIn) || in_array(47,$groupsUserIsIn) || in_array(50,$groupsUserIsIn))else
<?php } ?>

Propozycja KE w sprawie wspólnego nadzoru bankowego dla strefy euro była głównym tematem spotkania ministrów finansów państw UE (Ecofin), które odbyło się na Cyprze w dniach 14-15 września. – Na obecnym etapie ta propozycja KE zupełnie nas nie interesuje. Nie możemy przystąpić do czegoś, w czym nie mamy głosu. To zupełnie odpada – powiedział minister finansów, Jacek Rostowski.

Eurostat podawał, że średnie zadłużenie sektora finansów publicznych strefy euro wzrosło z 85,3 proc. PKB pod koniec 2010 r. do 87,2 proc. PKB na koniec 2011 r., a w UE – z 80 proc. PKB do 82,5 proc. PKB. 14 krajów członkowskich UE przekraczało w ub.r. dopuszczalny poziom zadłużenia, czyli 60 proc. PKB. Dług publiczny Hiszpanii sięgał na koniec zeszłego roku 68,5 proc. PKB, a na początku lipca tego roku osiągnął 75,9 proc. PKB. Oprócz Hiszpanii poziom ten przekroczyły też: Grecja (dług stanowił 165,3 proc. PKB), Włochy (120,1 proc.), Irlandia (108,2 proc.), Portugalia (107,8 proc.), Belgia (98 proc.), Francja (85,8 proc.), Wielka Brytania (85,7 proc.), Niemcy (81,2 proc.), Węgry (80,6 proc.), Austria (72,2 proc.), Malta (72 proc.), Cypr (71,6 proc.) i Holandia (65,2 proc.).

Trybunał konstytucyjny w Karlsruhe zgodził się na ratyfikację przez Niemcy traktatu o funduszu pomocowym eurolandu ESM (Europejski Mechanizm Stabilizacyjny). ESM to fundusz ratunkowy eurolandu, bez którego strefa euro nie byłaby w stanie udzielać kolejnych kredytów pomocowych podobnych do tych, które od 2010 r. otrzymywali już Irlandczycy, Portugalczycy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI