Rynek finansowy: Kronika – marzec 2016

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA

Ponad bilion złotych na inwestycje w najbliższych latach przewiduje tzw. plan Morawieckiego. Jego źródłem będą fundusze unijne, środki na lokatach polskich firm oraz spółki Skarbu Państwa. Jest to rządowa strategia zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju na kolejne 25 lat. Celem "Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju": jest wzmocnienie polskiego kapitału oraz wzrost innowacyjności polskich firm, by były konkurencyjne na rynkach zagranicznych.

W lutym 2016 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, poprawiły się nastroje konsumenckie, zwłaszcza dotyczące oceny przyszłej sytuacji – podał GUS. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł o 0,8 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -6,2. W porównaniu do lutego 2015 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 10,4 pkt. proc. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł o 2,7 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -8,2. W porównaniu do lutego 2015 r. obecna wartość jest wyższa o 13,5 pkt. proc.

Polski system finansowy jest stabilny, ale inicjatywy legislacyjne dotyczące kolejnych obciążeń dla instytucji finansowych powinny być konstruowane i wdrażane ostrożnie – ocenił Komitet Stabilności Finansowej. Po otrzymaniu wyników analiz Komisji Nadzoru Finansowego, Komitet Stabilności Finansowej rozważy sformułowanie stanowiska w sprawie skutków propozycji restrukturyzacji kredytów walutowych dla systemu finansowego.

Z „Raportu oceny stabilności systemu finansowego luty 2016” NBP wynika, że ocena rynkowa polskich banków się pogorszyła. Od maja 2015 r. indeks WIG Banki znajduje się w trendzie spadkowym (zob. 1.) w związku z oczekiwaniami inwestorów co do obniżenia zysków banków z powodu wprowadzenia nowych obciążeń i spadku marży odsetkowej oraz pogorszeniem się nastrojów na głównych giełdach światowych.

 

Przyczyna wzrostu wskaźnika kosztów do dochodów w sektorze bankowym leży z jednej strony w spadku wyniku z działalności operacyjnej banków (3,67 proc. r./r.) z 52,8 mld ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI