Rynek finansowy: Kronika – Luty 2017

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wydarzenia: Agencje Moody’s i Fitch pozostawiły rating Polski na niezmienionym poziomie. Jednak ubiegłoroczna decyzja S&P oraz znaczny wzrost oczekiwanego zadłużenia w porównaniu z poprzednimi planami powodują, że koszty finansowania krajowego długu wyraźnie rosną. Wzrosły one o ok. 0,22 pkt. proc. z powodu niższej wiarygodności kredytowej - szacują eksperci portalu cinkciarz.pl. Przy potrzebach pożyczkowych na poziomie 180 mld zł oznacza to wzrost kosztów finansowania o ok. 400 mln rocznie.

Ok. 90% polskiego zadłużenia to instrumenty o stałym oprocentowaniu. Koszt już wyemitowanego w ostatnim roku długu nie zmieni się więc dla Skarbu Państwa przez kolejne 4 lata, czyli do momentu jego wykupu. Stąd 400 mln zł trzeba pomnożyć przez średnią zapadalność, co daje 2 mld zł.

Z analiz ekonomistów DNB Banku i Deloitte wynika, że w przypadku kryzysu większość analizowanych sektorów nie odczułaby dużego spadku przychodów. Wyjątkiem byłby handel detaliczny, na który potencjalny krach wpłynąłby najmocniej. Eksperci podkreślają, że największym zagrożeniem dla polskiej gospodarki są ekonomiczne wstrząsy w Chinach i USA. Za to najbardziej prawdopodobne w tym roku są negatywne impulsy z rynku we Włoszech i Hiszpanii.

Narodowy Bank Polski w raporcie „Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych 2016” podaje, że w II kw. ub.r. realne dochody gospodarstw domowych urosły o 6,1% rok do roku (za co odpowiadają w części świadczenia z programu „Rodzina 500+”). Poprawę sytuacji materialnej gospodarstw domowych widać też w statystykach GUS. W całym 2016 r. osiągnęły one wyższe dochody i wydawały więcej pieniędzy. Miesięczny dochód rozporządzalny na osobę wyniósł 1386 zł i był wyższy o 4,3% rok do roku. Z kolei przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach sięgnęły 1091 zł na osobę i wzrosły o 2,1%. Urosła też nadwyżka dochodów nad wydatkami (do 78,7%), co w praktyce oznacza, że polskie gospodarstwa domowe miały większą możliwość oszczędzania. Z raportu GUS „Jakość życia w Polsce 2016”, wynika, że opłaty na utrzymanie mieszkania i żywność stanowią łącznie 44,1% wydatków ogółem.

Transakcje

PKO Bank Polski sfinalizował transakcję zakupu 100% udziałów w ZenCard Sp z o.o. Spółka została zakupiona od funduszy Venture Capital: Experior Venture Fund i SpeedUp Group, od LMS Sp. z o.o. oraz od założycieli ZenCard. Bank jest zainteresowany wykorzystaniem know-how spółki oraz jej założycieli w zakresie rozwoju opracowanych przez ZenCard rozwiązań, a także produktów spółki w ramach grupy kapitałowej banku. Istotnym elementem zwiększającym szanse na powodzenie rynkowe projektu jest strategiczna współpraca z największym agentem rozliczeniowym na polskim rynku, jakim jest eService.

Comarch wesprze Síminn w ulepszeniu środowiska i operacji IT pracujących w różnych technologiach i z różnymi dostawcami oraz oferujących różne rodzaje usług. Wdrożone rozwiązanie Comarch Managed Services pozwoli firmie zarówno na obniżenie wydatków inwestycyjnych OPEX oraz na osiągnięcie doskonałości operacyjnej. Comarch przejmuje odpowiedzialność za codzienne zarządzanie na rzecz Síminn operacjami powiązanymi z bilingami/fakturowaniem, aplikacjami oraz sprawami IT.

Produkty

Raiffeisen Polbank przewodzi na rynku faktoringowym pod względem liczby obsługiwanych firm. W 2016 r. zanotował wzrost obrotów faktoringowych o 3% do 18,27 mld zł, a rekordowy miesięczny wynik uzyskał w grudniu, gdy wartość sfinansowanych wierzytelności sięgnęła poziomu 1,77 mld zł. Bank bezapelacyjnie przewodzi w tym segmencie rynku finansowego, biorąc pod uwagę liczbę obsługiwanych i pozyskiwanych klientów. Z jego usług aktywnie korzysta ponad 1850 firm, a w 2016 r. umowy podpisało prawie 500 przedsiębiorstw.

image

Według najnowszych danych NBP, w grudniu 2016 r. wartość kredytów na nieruchomości nieznacznie przekroczyła 405 mld zł. To o 18,6 mld zł więcej niż w grudniu 2015 r. Choć bankowcy na ubiegłoroczne wyniki nie narzekają, to jednak widoczne jest wyraźne wyhamowanie dynamiki zadłużenia z tego tytułu. Trudno się temu dziwić, bo – poza wciąż rekordowo niskimi stopami procentowymi – przeważają czynniki niezbyt zachęcające do zaciągania kredytów hipotecznych. Dynamika wzrostu wartości zadłużenia Polaków z tytułu kredytów na zakup nieruchomości, sięgająca 4,8%, była w ub.r. zdecydowanie niższa niż w latach 2014-2015, gdy wynosiła 6-7%.

Niemal miliard złotych – i to tylko w bankach – wyniosły zobowiązania osób, które ogłosiły upadłość konsumencką w latach 2015-2016. Przeciętny dług kredytowy osoby bankrutującej w 2016 r. wyniósł prawie 181 tys. zł, a w 2015 r. 232 tys. zł – wynika z danych BIK oraz BIG InfoMonitor. Co czwarta bankrutująca osoba nie miała kredytów. W 2016 r. upadłość konsumencką ogłosiło 4450 osób, niemal dwukrotnie więcej niż w pierwszym roku obowiązywania zliberalizowanego prawa o upadłości konsumenckiej, kiedy to było ich 2113. Dominującą walutą w kredytach mieszkaniowych osób bankrutujących w minionych dwóch latach jest złoty. Zadłużenie w rodzimej walucie stanowiło 69%, 28% stanowiły kredyty frankowe, a niecałe 3% w euro. Sumy zaległości osób posiadających wyłącznie kredyty konsumpcyjne wyniosła średnio na osobę 84 732 zł w 2015 r. i 82 190 zł w 2016 r.

imageTrendy

Bank Ochrony Środowiska przekazał w ramach kampanii wspierającej schroniska dla zwierząt 8260 kg karmy dla psów mieszkających w 26 schroniskach w całej Polsce. O tym, gdzie trafi karma, decydowali klienci banku sięgający po pożyczkę gotówkową. Akcja trwała półtora miesiąca. Zgodnie z zasadami kampanii każdy klient, który zdecydował się na „Korzystną pożyczkę SCHROnisko oprocentowaną”, mógł wesprzeć jedno z 26 schronisk dla zwierząt, przekazując worek karmy dla psów. Całą logistyką zajął się BOŚ, pokrywając ponadto z własnych środków koszty zakupu karmy.

Wniosek o przeniesienie konta między bankami za pośrednictwem systemu Ognivo zarządzanego przez KIR w 2016 r. złożyły 40 822 osoby. To niemal o 11% więcej niż w roku 2015, kiedy było ich 36 885. Moduł służący przenoszeniu rachunków bankowych w systemie Ognivo został wdrożony przez KIR w 2010 r. Polska to pierwszy kraj w Unii Europejskiej, który udostępnił tę usługę w sposób elektroniczny. Dzięki ograniczeniu zaangażowania klienta do minimum, przenoszenie rachunku w banku korzystającym z usługi Ognivo jest proste i szybkie. Wystarczy złożyć dyspozycję zamknięcia konta i przeniesienia danych do nowego banku. Przenosiny dotyczą salda, zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku oraz przekazania informacji o dokonanej zmianie odpowiednim instytucjom, np. urzędowi skarbowemu czy ZUS.

image

Elipsami oznaczono najwyższe wartości każdego ze wskaźników.

N=1268 (drugie półrocze 2011), N=1660 (pierwsze półrocze 2012), N=528 (drugie półrocze 2012), N=595 (pierwsze półrocze 2013), N=1114 (drugie półrocze 2013), N=501 (pierwsze półrocze 2014), N=1017 (II półrocze 2014), N=863 (pierwsze półrocze 2015), N=508 (drugie półrocze 2015), N=552 (pierwsze półrocze 2016), N=482 (drugie półrocze 2016), N=504 (z wyjątkiem Indeksu Busometr i Komponentu rynek pracy, gdzie wykluczono przedsiębiorstwa nie zatrudniające pracowników i dla których podstawa wyniosła N=452)


Na podstawie informacji banków, publikacji prasowych oraz danych z portali ekonomicznych opracował J. Grobicki.

imageimageimage