Rynek finansowy: Kronika – listopad 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Unia Europejska ograniczy emisje CO2. Ostateczne porozumienie przewiduje, że udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej w UE wyniesie w 2030 r. co najmniej 27 proc. Cel ten będzie wiążący na poziomie całej Wspólnoty, ale nie dla poszczególnych państw członkowskich. Mniej zamożne kraje UE (z PKB poniżej 60 proc. średniej unijnej) - wśród nich Polska - będą mogły przekazywać darmowe pozwolenia na emisję CO2 elektrowniom do 2030 r. Według źródeł dyplomatycznych Polska energetyka będzie mogła otrzymać pulę darmowych uprawnień o wartości 31 mld zł. Najmniej zamożne państwa UE podzielą się też środkami ze specjalnej rezerwy utworzonej z 2 proc. pozwoleń na emisję. Według nieoficjalnych wyliczeń oznacza to, że Polska na modernizację naszej energetyki otrzyma do 2030 r. ok. 7,5 mld zł.

W styczniu Polska zwróci się do Międzynarodowego Funduszu Walutowego o zmniejszenie wielkości elastycznej linii kredytowej FCL (Flexible Credit Line). MFW 18 stycznia 2013 r. wydłużył Polsce dostęp do FCL na dwa lata w wysokości 22 mld SDR, czyli ok. 33,7 mld USD. Według resortu finansów FCL odgrywa ważną rolę z punktu widzenia wzmacniania stabilności zewnętrznej Polski, potwierdza też wiarygodność naszego kraju na międzynarodowych rynkach finansowych. Tym samym zapewnia bezpieczeństwo gospodarcze państwa w warunkach utrzymującej się niepewności i zmienności na międzynarodowych rynkach finansowych. Polska nie wykorzystuje środków w ramach utrzymywanej od maja 2009 r. linii kredytowej z MFW i – jak podkreśla MF – traktuje ją, jako instrument ostrożnościowy.

Po sierpniu deficyt budżetu państwa wyniósł 51,8 proc. planu na ten rok – wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów tzw. operatywnego sprawozdania z wykonania budżetu państwa. We wrześniu resort szacował, że deficyt po sierpniu wyniósł 24 mld 636,4 mln zł, wobec dopuszczonych w tym roku 47 mld 505,1 mln zł. Zgodnie z podanymi danymi, wydatki państwa wyniosły po sierpniu 209 mld 123 mln 782 tys. zł wobec 209 mld 123 mln 300 tys. zł szacowanych wcześniej. Tym samym stanowiły 64,3 proc. z dopuszczonych w tym roku. Dochody budżetu państwa wyniosły po sierpniu 184 mld 520 mln 300 tys. zł. i stanowiły 66,4 proc. dochodów założonych w ustawie budżetowej na 2014 r. MF zaplanowało, że w październiku deficyt wyniesie 43 mld 518 mln 993 tys. zł (91,6 proc.), a w listopadzie 45 mld 559 mln 60 tys. zł, co będzie stanowić 95,9 proc. planowanego w tym roku deficytu. Zgodnie z harmonogramem i ustawą budżetową rok może się zamknąć deficytem w wysokości 47 mld 505 mln 145 tys. zł.

Stopa bezrobocia po dostosowaniu sezonowym we wrześniu 2014 r., według metodologii Eurostatu, spadła w Polsce do 8,7 proc. z 8,8 proc. w sierpniu. Według metodologii GUS stopa bezrobocia we wrześniu spadła do 11,5 proc. z 11,7 proc. w sierpniu. W całej UE stopa bezrobocia wyniosła we wrześniu 10,1 proc.

TRANSAKCJE

BNP ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na bank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI