Rynek finansowy: Kronika – kwiecień 2016

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA

Związek Banków Polskich 22 marca przesłał do Prezydium Sejmu, Senatu, przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, Ministra Rozwoju oraz Ministra Finansów apel 26 uczonych i wykładowców szkół wyższych skierowany do uczestników tegorocznego Forum Bankowego. Sygnatariusze apelu wyrażają troskę o stabilność i bezpieczeństwo polskiego systemu finansowego.

KNF przyjął cztery scenariusze, zgodnie z którymi koszty prezydenckiej ustawy o pomocy frankowiczom wyniosą od 44,6 do 66,9 mld zł. Za najbardziej prawdopodobny wariant przyjęto najwyższą z tych kwot. KNF ostrzega, że 6 dużych banków mogłoby mieć problemy z wypłacalnością, a złoty uległby osłabieniu. W skrajnym przypadku, prezydencka ustawa o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki może kosztować banki aż 103,4 mld zł.

Deflacja konsumencka w marcu br. wyniosła 0,9 proc. w ujęciu rocznym (wobec 0,8 proc. deflacji r./r. w lutym) – podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1 proc. Według danych Eurostatu (BAEL – Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności) bezrobocie w Polsce było na poziomie 6,9 proc., a przeciętna wysokość w strefie euro wynosiła 10,3 proc. Polska miała niższe bezrobocie niż Szwecja (7 proc.), Belgia (7,9 proc.) czy Irlandia (8,6 proc.), Finlandia (9,4 proc.) czy Francja (10,2 proc.).

TRANSAKCJE

GPW utrzymuje kurs rozwoju rynku kapitałowego: do końca pierwszego półrocza obowiązywać będą niższe opłaty transakcyjne od obrotu kontraktami terminowymi na indeks WIG20. Dodatkowo, do końca września 2016 r., giełda znosi opłaty pobierane od animatorów akcji małych i średnich spółek. GPW spodziewa się, że preferencyjne warunki transakcji przyczynią się do wzrostu aktywności w obydwu segmentach rynku.

Bank Zachodni WBK otrzymał pożyczkę w wysokości 75 mln euro z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) na finansowanie inwestycji, które przyczynią się do poprawy efektywności wykorzystania energii w budynkach mieszkalnych – podał EBOR.

Należący do PZU Alior Bank podpisał wstępną umowę zakupu podstawowej działalności Banku BPH od General Electric za 1,225 mld zł. To 0,93 wartości księgowej. GE podał, że część podstawowa zostanie włączona do Alior Banku w drodze podziału przez wydzielenie, a działalność hipoteczna zostanie w strukturach GE. GE zachowa portfel kredytów hipotecznych w złotych i walutach obcych o wartości 3,9 mld dolarów oraz BPH TFI. Po ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI