Rynek finansowy: Kronika – kwiecień 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Po aneksji Krymu przez Rosję, Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłosił, że udzieli Kijowowi kredytu w wysokości 14-18 mld dol. W zeszłym roku deficyt budżetu Ukrainy wynosił równowartość 4,5 proc. PKB, a rząd łatał tę dziurę, zaciągając pożyczki. Teraz MFW domaga się, by do 2016 r. deficyt spadł niemal o połowę, do 2,5 proc. PKB.

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły w całym 2013 r. 241,65 mld zł, czyli 101 proc. rocznego planu. Dochody z podatków pośrednich wyniosły 175,37 mld zł (100,8 proc. planu), w tym dochody z podatku akcyzowego – 60,65 mld zł (101,4 proc.). Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) osiągnęły 23,08 mld zł (104,9 proc.), zaś od osób fizycznych – 41,29 mld zł (101,0 proc.), Dochody niepodatkowe zrealizowano w 102,9 proc., pozyskując 35,98 mld zł, w tym wpływy z cła wyniosły 2,02 mld zł (101,1 proc. planu).

Eksport towarów z Polski wzrósł w styczniu br. o 10,6 proc. r./r., zaś import zwiększył się o 6,6 proc. r./r. – poinformował Narodowy Bank Polski. W styczniu br. eksport wyniósł 13,503 mln euro, a import 13,085 mln euro. W całym 2013 r. eksport wzrósł o 4,5 proc. r./r. do 155,145 mln euro, zaś import spadł o 0,3 proc. r./r. do 153,165 mln euro. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,4 proc. w styczniu i 0,9 proc. w lutym br. w ujęciu rocznym wobec 1 proc. r./r. w grudniu 2013 r.

Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży – BAKCYL został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu. BAKCYL to przykład współdziałania całego sektora bankowego na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków.

Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach jego programu edukacji ekonomicznej i pod patronatem Związku Banków Polskich.

Pomysłodawcą i organizatorem jest Warszawski Instytut Bankowości. W projekcie uczestniczy 16 banków: Bank Gospodarstwa Krajowego i Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego, Bank BGŻ S.A., Bank Millennium S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Pekao S.A., Bank Spółdzielczy w Płońsku, Bank Spółdzielczy w Pruszkowie, BNP Paribas Bank Polska S.A., Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, ING Bank Śląski S.A., mBank SA, Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach, Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Raiffeisen Polbank, Societe Generale Corporate & Investment Banking Polska, Warszawski Bank Spółdzielczy. Nagrody w Konkursie zostały wręczone podczas Wielkiej Gali Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń, 2 kwietnia 2014 r.

[alebankmodule ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI