Rynek finansowy: Kronika – czerwiec 2012

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Sytuacja polityczna w Grecji uwiarygodnia bardzo negatywny scenariusz z punktu widzenia złotego (bankructwo tego kraju i wyjście ze strefy euro). To niesie ryzyko dalszego osłabienia złotego. Perspektywy trochę poprawia łagodzenie stanowiska przez Francję i Niemcy odnośnie ograniczeń fiskalnych nałożonych na Grecję oraz interwencje walutowe MF/NBP. Na razie jest to jednak za mało, aby mówić o odwróceniu trendu na złotym.

MFW w swoich najnowszych prognozach przewiduje, że w tym roku światowa gospodarka będzie się rozwijała w tempie 3,5 proc. Rok temu globalny wzrost gospodarczy sięgnął 3,9 proc. W przyszłym roku odczujemy wyraźne ożywienie, i to zarówno w gospodarkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Wzrost światowego PKB sięgnie w 2013 r. 4,1 proc.

Według Eurostatu sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła w marcu o 1,5 proc. w ujęciu rok do roku, po spadku o 2,7 proc. w lutym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 2,6 proc. po spadku o 2,7 proc. miesiąc do miesiąca w lutym. Sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła o 0,2 proc. rok do roku i wzrosła o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca wobec spadku o 2,1 proc. i spadku o 0,2 proc. po korekcie w lutym.

Trwa dyskusja nad propozycją Komisji Europejskiej, która określa, że przyszłoroczny budżet wyniesie 137,9 mld euro, co oznacza wzrost płatności o 6,8 proc. w stosunku do budżetu w 2012 r. Trudniejsze negocjacje mogą dotyczyć kolejnej siedmioletniej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Kilka państw, w tym Niemcy, Holandia, Wielka Brytania i Austria, otwarcie mówią, że budżet w płatnościach powinien być mniejszy o „przynajmniej” 100 mld euro w stosunku do propozycji KE z czerwca (972 mld euro na lata 2014-2020).

TRANSAKCJE

Zarządy Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku podpisały „Plan połączenia” oraz wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na połączenie obu banków. Parytet wymiany akcji ustalono na 6,96 akcji BZ WBK w zamian za każde 100 akcji KB. Połączenie jest uzależnione między innymi od uzyskania zezwoleń KNF.

Austriacki Raiffeisen sfinalizował przejęcie greckiego Polbanku. Połączony bank będzie miał 900 tys. klientów, 450 placówek i szóste miejsce na liście największych polskich kredytodawców. Wartość zakupu greckiego banku, mającego ponad 600 tys. klientów, to niecałe pół miliarda euro.

Agencja Rozwoju Przemysłu podpisała memorandum z chińską firmą Guangxi LiuGong Machinery o realizacji wspólnych przedsięwzięć firm chińskich i polskich. Z kolei zarząd KGHM Polska Miedź podpisał z inną chińską firmą umowę w sprawie warunków dostaw miedzi do Chin. W grudniu 2011 r. KGHM podawał, że kontrakt ma szacunkową wartość od 1 mld 827,7 mln do 3 mld 655,4 mln ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI