Rynek finansowy: Jak wygrać z gotówką?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.05.foto.024.400xPaweł Widawski, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej ZBP, o Programie Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego na lata 2014-2020 w rozmowie z Karolem Jerzym Mórawskim.

Ponad dwukrotny wzrost liczby sklepów i punktów usługowych akceptujących terminale płatnicze, karta płatnicza w posiadaniu 70 proc. seniorów i zaledwie 5 proc. wynagrodzeń wypłacanych gotówką. Takie perspektywy na rok 2020 wyznacza ogłoszony niedawno Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego na lata 2014-2020. W jaki sposób przyjęcie programu może wpłynąć na rozwój nowoczesnych kanałów płatności w Polsce?

– Takie programy powstają w bardzo wielu państwach. Są one nieodzownym elementem modernizacji całej gospodarki. Obrót bezgotówkowy i płatności elektroniczne są krwiobiegiem każdego nowoczesnego państwa; im bardziej efektywnie działają nowoczesne kanały płatności, tym sprawniej funkcjonuje cała gospodarka. Współcześni konsumenci mają do dyspozycji większe i bardzo zróżnicowane formy dokonywania płatności.

W Polsce obrót gotówkowy wciąż ma pozycję dominującą. Taki stan rzeczy wynika z kilku przyczyn. Podstawowym czynnikiem są uwarunkowania historyczne i wynikająca z nich mentalność dużej części Polaków. My, jako społeczeństwo, weszliśmy w erę płatności elektronicznych dużo później niż inne kraje Europy czy świata. W okresach wcześniejszych na polskim rynku nie były rozpowszechnione instrumenty alternatywne dla gotówki – takie jak czeki bankowe. Z tej przyczyny punktem bazowym dla wielu Polaków wciąż pozostaje gotówka i do tego instrumentu płatniczego mamy ciągle największe zaufanie.

Druga kwestia to bariery prawne. Należy tu zwrócić uwagę na wiele przepisów, które nie zachęcają ani konsumentów, ani przedsiębiorców do korzystania z płatności bezgotówkowych.

Obecny, sześcioletni Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego zwraca uwagę na oba te aspekty, jednak jeśli chodzi o konkretne rozwiązania prawne, to w moim odczuciu poświęcono im zbyt mało miejsca. Większy nacisk położony został na promocję płatności bezgotówkowych, w tym edukację społeczeństwa i działania badawcze odnoszące się do wykorzystania gotówki i instrumentów bezgotówkowych. Problemy natury prawnej zostały oczywiście zidentyfikowane – jednym z przykładów może być potrzeba wprowadzenia niższych limitów zobowiązujących do płatności bezgotówkowej dla przedsiębiorców.

Wskazane byłoby również rozważenie wprowadzenia obowiązku płatności bezgotówkowej powyżej pewnej kwoty na linii konsument – przedsiębiorca. Rozwiązanie takie funkcjonuje już w niektórych krajach Unii Europejskiej, np. we Francji czy Włoszech. Tam transakcja konsumencka powyżej kwoty 1000 euro w sklepie czy punkcie usługowym wymaga płatności elektronicznej – kartą lub przelewem.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI