Rynek Finansowy: Czy wymogi regulacyjne są barierą dla biznesu bankowego?

Rynek Finansowy: Czy wymogi regulacyjne są barierą dla biznesu bankowego?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dr hab. Krzysztof Kalicki prezes zarządu Deutsche Banku Polska S.A.Regulacje zmierzające do eliminacji jakiegokolwiek ryzyka nie mają sensu. Koszty, które z tego powodu ponosi sektor bankowy, będą potem zaszyte w kosztach usług, produktów, marżach, spreadach itp., bo muszą dać zwrot na kapitale. Do roku 2010–2011 banki jakoś sobie dawały radę z regulacjami, ale od tego momentu, z powodu buforów i wymogów, sektor zaczyna mieć problemy ze sprawnym funkcjonowaniem. Widać wyraźną korelacje pomiędzy skalą kredytowania a wzrostem PKB, bowiem ograniczenie akcji kredytowej powoduje jego spadek. Według moich obliczeń na 1% wzrostu PKB przypada 2% wzrostu udzielonych kredytów. To obecne regulacyjne zamrożenie kapitału i interpretacje czynione przez nasz nadzór dotyczące aktywów ważonych ryzykiem powodują, że w Polsce skala bezpieczeństwa jest o ok. 20% wyższa niż w krajach Zachodu. Podatek bankowy dodatkowo spowodował, że skala wzrostu kredytów jest mniejsza niż skala wzrostu udziału papierów skarbowych w portfelach banków. Po raz pierwszy od wielu lat depozyty walutowe ludności rosną szybciej niż depozyty złotowe, co jest efektem niepewności politycznej i regulacyjnej. Trzeba ustabilizować nastroje inwestorów i konsumentów, bo inaczej nastąpi odchodzenie klientów w kierunku bankowości zagranicznej.

Dr Piotr Juda
prezes zarządu Toyota Banku Polska S.A.

Od 2008 r. banki podlegają nowemu reżimowi regulacyjnemu, który dotyczył trzech rzeczy: zmian w obszarze kapitałowym, wymogów płynności, spraw organizacyjno-operacyjnych w typowym weberowskim rozumieniu. Poprawiło to współczynniki wypłacalności banków, choć same zmiany dotyczące płynności wprowadzono zadziwiająco późno. Można traktować te wymogi jako niezbędne inwestycje w bezpieczeństwo banków. Ale czy bezpieczeństwo jest celem, czy też narzędziem? Jeżeli nie jest celem, nie może podlegać maksymalizacji. Obecnie wprowadzone rozwiązania już mają skutki uboczne: postępującą koncentrację, ponieważ wymogi i wynikłe z tego koszty operacyjne rosną tak szybko, że nie ma innego rozwiązania. Tymczasem jednym z elementów ryzyka systemowego jest nadmierna koncentracja. Oznacza to, że wymogi, które mają z założenia podwyższać stopień bezpieczeństwa ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI