Rynek Finansowy: Blisko, coraz bliżej

Rynek Finansowy: Blisko, coraz bliżej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Coraz bliżej do wdrożenia dyrektywy PSD2 do prawa polskiego i projektu standardu interfejsu komunikacyjnego pomiędzy podmiotami prowadzącymi rachunki płatnicze ze stronami trzecimi (TPP), czyli tzw. Polish API. Wszystko w rękach Sejmu i twórców standardu.

Bohdan Szafrański

Ustawa wprowadzająca zapisy dyrektywy, zmieniająca ustawę o usługach płatniczych, została przyjęta przez Radę Ministrów 9 stycznia i skierowana do dalszej legislacji w Sejmie. Rządowe Centrum Legislacji spodziewa się, że zostanie ona przyjęta przez parlament jeszcze w I kw. 2018 r. i wejdzie w życie najpóźniej na początku II kw. 2018 r. Równocześnie Związek Banków Polskich skierował do konsultacji publicznych projekt standardu interfejsu komunikacyjnego.

Pracy nie zabraknie

– Zakończony został, w ramach grupy roboczej Polish API, etap uzgodnień wersji podstawowej treści standardu. Od 17 stycznia br. jego opis (w wersji polskiej i angielskiej) jest w trakcie konsultacji publicznych, dostępnych na stronie www.polishapi.org. Konsultacje mają potrwać do końca stycznia. W tym czasie będzie można zgłaszać uwagi lub komentarze do treści standardu – powiedział nam Wojciech Pantkowski, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków ZBP.

Przeanalizuje je grupa robocza, następnie zaś zostanie wypracowana treść standardu, który zostanie opublikowany i będzie można go implementować. Powinno to nastąpić jeszcze w I kw. br. – Nie zakończy to prac nad standardem. Jego kształtowanie i praca nad nim ma charakter ciągły – dodaje Wojciech Pantkowski. – Już obecnie trwają prace nad wersją 2.0 standardu, która obejmie dodatkowe funkcjonalności, takie jak: inne metody (poza przekierowaniem) uwierzytelniania klientów, kwestię obsługi klientów korporacyjnych czy też usługi dodatkowe, tzw. premium. Wraz z wdrażaniem standardu pojawią się zapewne kwestie uszczegółowienia pewnych zagadnień, interpretacji, poprawek, które będą na bieżąco wprowadzane – zaznacza.

Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków ZBP zwraca uwagę na to, że polskie rozwiązanie jest, obok brytyjskiego, najbardziej zaawansowane. Dlatego brak praktycznych doświadczeń z innych krajów. Przecieramy zatem szlak i wyznaczamy kierunki działań, co stwarza niejednokrotnie wyzwania, z którymi trzeba się zmierzyć. – Grupa robocza ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI