Rynek finansowy: Bankowcy liderami

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.03.foto.022.400xPolski sektor bankowy znowu liderem innowacyjności! Jako pierwszy w kraju zaczął wdrażać postanowienia w zakresie jednolitych ram kwalifikacji zgodnych z wymogami Unii Europejskiej.

Jerzy Ochocki

Czemu ma służyć nowe rozwiązanie? Nadaniu kwalifikacji sektorowej poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, przełożeniu uniwersalnych zasad PRK na potrzeby sektora bankowego i odniesieniu kwalifikacji sektorowych w polskiej bankowości do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Prezentacja Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego w Polsce odbyła się 10 lutego 2015 r. w warszawskim Klubie Bankowca.

Akcja ogólnoeuropejska

– (…) Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB) to rezultat pracy ekspertów kilkunastu banków, obu zrzeszeń banków spółdzielczych, wybitnych przedstawicieli środowiska akademickiego i firm szkoleniowych, przy aktywnym udziale Związku Banków Polskich i, co godne podkreślenia, także Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Wszyscy uczestnicy tego procesu, zarówno bezpośrednio zaangażowani w prace członkowie Zespołu Ekspertów SRKB, jak też szeroki krąg osób opiniujących projekt, byli zgodni, że sama SRKB, a przede wszystkim transparentne kwalifikacje, którym nadaje ona znaczenie i dla których tworzy warunki szerokiego wykorzystania, powinny przynieść korzyści wszystkim – klientom, bankom, ich aktualnym i przyszłym pracownikom, instytucjom i firmom edukacyjnym, a także nadzorowi bankowemu – ocenił Andrzej Lech, prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

– To nie są wąsko zdefiniowane standardy kwalifikacyjne, tylko szeroko zakrojona akcja na skalę ogólnoeuropejską – dodał wiceprezes Związku Banków Polskich, dr Mieczysław Groszek.

Jak będzie wyglądał krajowy system kwalifikacji

 • Kwalifikacją będzie określony zestaw wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych – zgodny z ustalonym standardem – których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną instytucję.
 • Wszystkie ważne kwalifikacje na rynku pracy będą jasno opisane, dając informację, co posiadacz określonego dyplomu czy certyfikatu wie, co umie, i jak potrafi się zachować w swojej roli zawodowej.
 • Wszystkie ważne kwalifikacje będą potwierdzone w transparentnym i wiarygodnym procesie weryfikacji.
 • Kwalifikacji zostanie przypisany właściwy spośród ośmiu poziomów ramy.
 • Kwalifikacja potwierdzona w Polsce będzie tak samo spozycjonowana we wszystkich krajach UE

 

– Musimy inwestować w jakość kapitału ludzkiego. Świat się coraz szybciej rozwija. (…) Edukacja formalna to machina dość powolna w swym działaniu. System nie dostosowuje się tak szybko jak niekiedy trzeba. Rozwiązaniem jest edukacja pozaformalna – to jest odpowiedź na pytanie, po co są tworzone ramy kwalifikacyjne – podkreśliła Agnieszka Chłoń-Domińczak, lider projektu Krajowych Ram Kwalifikacji Instytutu Badań Edukacyjnych i była wiceminister pracy i polityki społecznej.

Na szarym końcu

...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na bank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI