Rynek Finansowania Nieruchomości: Program ” Rodzina na swoim” program rodzin i deweloperów(g)

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zdunek.bogdan.01.a.100Sposobem na rozwiązanie problemów rodzin, osób samotnie wychowujących dzieci, deweloperów oraz banków, w sytuacji narastającego kryzysu na rynku mieszkaniowym, może stać się rządowy program finansowego wsparcia rodzin w nabywaniu własnego mieszkania "Rodzina na swoim".

Bogdan Zdunek
Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Mieszkaniowych
w Banku Gospodarstwa Krajowego

Program ten funkcjonuje od 2007 r. i dotychczas skorzystało z niego ponad 14 000 rodzin, zaciągając kredyty na kwotę ponad 1,8 mld zł.

Budowa domu czy zakup własnego M dla wielu rodzin nie musi oznaczać planu odkładanego na później czy niespełnionego marzenia. Dzięki rządowemu programowi „Rodzina na swoim” wiele z nich otrzymało szansę na życie pod własnym dachem.

Program ten skierowany został do osób z mniej zasobnym portfelem, które marzą o własnym M. Każdy, kto zdecyduje się na zaciągnięcie tego kredytu, otrzyma pomoc państwa przy jego spłacie w postaci dopłat do odsetek.

Co to jest kredyt preferencyjny?

Kredyt preferencyjny przeznaczony jest na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Udzielany jest w walucie polskiej przez banki, z zastosowaniem procedur udzielania kredytów w nich obowiązujących. Państwo, za pośrednictwem BGK, dopłaca do oprocentowania kredytów przez osiem pierwszych lat kredytowania, począwszy od dnia spłaty pierwszej raty odsetek. W tym okresie kredytobiorca spłaca odsetki w wysokości równej różnicy między odsetkami naliczonymi od faktycznego zadłużenia (według stopy procentowej określonej w zawartej z bankiem umowie kredytu), a połową odsetek naliczonych według stopy referencyjnej – jest to przeciętna stopa WIBOR 3M, obliczana jako średnia arytmetyczna notowań w kwartale poprzedzającym jej obowiązywanie, powiększona o 2 proc.; wysokość obowiązującej stawki referencyjnej publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego – za okres naliczenia (należna dopłata). Dopłaty stosowane w tym okresie mogą wynieść nawet 50 proc. spłacanych odsetek.

Kredyt preferencyjny udzielany jest na nieruchomość, której powierzchnia użytkowa nie przekracza 75 m2 w przypadku mieszkania i 140 m2 w przypadku domu. Limit dotyczy powierzchni użytkowej, a nie mieszkalnej, czyli trzeba do niej doliczyć także łazienki czy wiatrołap, ale już nie garaż czy taras.

Dopłaty do oprocentowania są stosowane do całej kwoty zaciągniętego kredytu, jeżeli powierzchnia nie przekracza 50 m2 dla mieszkania i 70 m2 dla domu. W przypadku, gdy powierzchnia nieruchomości finansowanej kredytem preferencyjnym przekracza te wielkości, dopłaty są stosowane do tej części kwoty pozostającej do spłaty, która dotyczy powierzchni 50 m2 mieszkań i 70 m2 domu. Aby wyliczyć, do jakiej części zobowiązania będą naliczane dopłaty, należy podzielić 50 m2 (lokal) lub 70 m2 (dom) przez powierzchnię finansowanej nieruchomości – tak otrzymany wskaźnik mnożymy przez kwotę kredytu.

Okres kredytowania jest ustalany indywidualnie. Zależy to od oceny zdolności kredytowej danej osoby. Jeżeli w ocenie banku udzielającego kredyt preferencyjny, klient nie posiada zdolności do obsługi kredytu, istnieje możliwość przystąpienia do umowy wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, macochy, ojczyma, teściowej oraz teścia, tj. najbliższej rodziny. Spłata kredytu następuje w równych ratach kapitałowych (malejących) lub równych ratach kapitałowo-odsetkowych (annuitet). Przez osiem pierwszych lat należna rata spłacana jest ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI