Rynek bankowy: Portfelowe gwarancje dla banków

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

cip.01.100xWśród licznych programów operujących środkami unijnymi przygotowanych na lata 2007-2013 polskie instytucje finansowe powinny zwrócić szczególną uwagę na programy ramowe. Są one, w odróżnieniu od programów krajowych i regionalnych, realizowane na poziomie całej Unii Europejskiej. Często zresztą są pomijane w oficjalnych zestawieniach mechanizmów wsparcia dostępnych dla Polski, toteż świadomość możliwości, jakie dają, może być nieco niższa.

Magdalena Małachowska

Oprócz środków dostępnych w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007-2013, Polska może korzystać także z dodatkowych mechanizmów wsparcia oferowanych poprzez Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007-2013 – CIP). Ma on na celu zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich firm, promowanie wszelkich form innowacji, przyspieszenie tworzenia społeczeństwa informacyjnego oraz promowanie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Realizacja tych zadań odbywa się przy aktywnym udziale różnorodnych instytucji, zwłaszcza instytucji finansowych.

Trzy formy wsparcia

Jednym z najważniejszych elementów Programu CIP jest komponent „Instrumenty finansowe dla MŚP”. Jego głównym zadaniem jest zwiększenie konkurencyjności firm, szczególnie małych i średnich, poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania zewnętrznego na każdym etapie rozwoju: w fazie zalążkowej, na etapie zakładania i początków działalności oraz w późniejszych okresach ekspansji i transferu firmy. Cel ten będzie realizowany za pośrednictwem różnorodnych instytucji sektora finansów: banków komercyjnych, banków spółdzielczych, funduszy pożyczkowych, przedsiębiorstw leasingowych, funduszy poręczeniowych oraz funduszy kapitałowych (Venture Capital, Private Equity) i współpracują...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI