Rynek bankowy: Leader w Bankach

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Inicjatywa LEADER jest wdrażana w Polsce od pięciu lat. Ale dopiero teraz pojawiła się szansa na prawdziwy przełom. Właśnie uruchamiane są środki nowego budżetu na lata 2009-2013. Na jego realizację w Polsce zaplanowano 1,2 mld euro.

Arkadiusz Lewicki

LEADER jest aktualnie częścią (oś IV) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jej celem jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Ale także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, dzięki pośredniemu włączeniu lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem. Takie podejście powiązane z określonym obszarem, wpływa na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania.

Nowy sposób na rozwój lokalny

LEADER to swego rodzaju PPP, w którym oddolne, partnerskie podejście do rozwoju -realizowane przez lokalne grupy działania (LGD), polegające na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) – pozwala realizować innowacyjne projekty łączące zasoby: ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne itp. Łączy także wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Aby lokalna społeczność mogła skorzystać z tych dobrodziejstw, na danym obszarze musi funkcjonować LGD (z opracowaną lokalną strategią rozwoju), wybrana w postępowaniu konkursowym przez samorząd województwa. Na poziomie decyzyjnym grupy co najmniej połowę stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. Grupa wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów strategii.

Przykładowe dziedziny, cieszące się również zainteresowaniem banków, w ramach których można uzyskać wsparcie na rozwój lokalny z LEADER

 • rozwój internetu na terenach wiejskich poprzez: zakup oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego (w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do internetu oraz zakup usługi dostępu do internetu) i ich udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej w celu podniesienia jakości życia ludności;
 • organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności;
 • rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich oraz budowy/odbudowy małej infrastruktury turystycznej,
 • inicjowanie powstawania i rozwoju produktów i usług;
 • odnawianie prywatnych budynków;
 • inwestycje służących utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła.

Źródło: Opracowanie własne.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem programem, ilość LGD zwiększono do 388. Szacuje się, iż pod koniec realizacji PROW podejściem LEADER będzie objęte około 50 proc. obszarów wiejskich w Polsce. We wrześniu br. zostaną zaś uruchomione nabory wniosków przez LGD. Harmonogramy te w poszczególnych województwach są zależne od danych LSR.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI