RPP dąży do silnego obniżenia rynkowych stóp procentowych, aby zmniejszyć koszt finansowania w gospodarce

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

deutsche.bank.03.400x118RPP zdecydowała się obniżyć stopę referencyjną o 50 pb, stopę lombardową o 100 pb, pozostawiając stopę depozytową bez zmian w wysokości 1,00%. Fakt, że RPP zdecydowała się obniżyć stopę referenycjną o 50 pb, oznacza, że dąży do silnego obniżenia rynkowych stóp procentowych, aby w istotny sposób zmniejszyć koszt finansowania w gospodarce.

Jest to też sygnał, że RPP chce szybko dostosować poziom stóp procentowych do poziomu inflacji. Jeśli deflacja cen konsumenta będzie się pogłębiać, RPP może nadal ciąć stopy po 50 pb. Jeśli dane makro się poprawią – możliwe jest zmniejszenie tempa obniżek (wtedy kolejne ruchy będą po 25 pb). Kolejne ruchy RPP będą zależeć od inflacji i tempa wzrostu PKB. Kluczowe dla ustawienia oczekiwań rynku będą sfromułowania z komunikatu po posiedzeniu oraz komentarze prezesa NBP. Wydaje się jednak, że otwiera się droga do znacznie niższego poziomu stóp procentowych – pozostawienie stopy depozytowej bez zmian na 1,00% sugeruje, że takim nieprzekraczalnym poziomem, w ocenie Rady, jest właśnie 1%. Jest to też sygnał, że RPP chce uniknąć polityki prawie zerowych stóp procentowych, prowadzonej obecnie przez EBC.

Arkadiusz Krześniak,
Deutsche Bank Polska