Rozwój mikroubezpieczeń

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

monety.05.250x167Ilość planów mikroubezpieczeń na świecie osiągnęła 500 mln - donoszą Fundacja Munich Re i Jednostki Innowacji Mikroubezpieczeń przy Międzynarodowej Organizacji Pracy. Mikroubezpieczenia dynamicznie się rozwijają - w 2007 r. w tej formule ubezpieczało się 78 mln osób, a w 2009 r. 135 mln.

W ostatnich latach pojawiło się wiele innowacji w dziedzinie mikroubezpieczeń. Zostały np. stworzone nowe produkty, gwarantujące pokrycie różnorodnych ryzyk. Wzrosła również liczba kanałów, którymi produkty mikroubezpieczeniowe są dystrybuowane do ubogich gospodarstw domowych – przez banki, detalistów czy sieci telefonii komórkowych. Na rynek niskich przychodów weszły też ubezpieczyciele komercyjni.

Przynajmniej 33 z 50 największych ubezpieczycieli komercyjnych na świecie ma w swojej ofercie mikroubezpieczenia, podczas gdy w 2005 r. było to tylko 7. Dzięki ubezpieczycielom komercyjnym zwiększyła się pojemność na rynku.

Źródło: PIU