Rozmowa z Piotrem Alickim o priorytetach działalności KIR oraz wykorzystaniu tożsamości cyfrowej do budowania gospodarki i usług publicznych doby digitalizacji

Rozmowa z Piotrem Alickim o priorytetach działalności KIR oraz wykorzystaniu tożsamości cyfrowej do budowania gospodarki i usług publicznych doby digitalizacji
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Piotr Alicki - Krajowa Izba Rozliczeniowa

Piotr Alicki: Oczywiście Krajowa Izba Rozliczeniowa jest albo co najmniej staje się takim polskim fintechem, który jednocześnie jest reprezentantem sektora bankowego i jest spółką infrastrukturalną, która na rzecz tego sektora pracuje. W związku z tym nasze priorytety idą w parze z oczekiwaniami sektora i tutaj też jednym z tematów przewodnich Forum Technologii Bankowych 2017 jest tzw. tożsamość cyfrowa, która  – jak twierdzę od dłuższego czasu – jest de facto fundamentem cyfryzacji i procesów gospodarczych, czy też szerzej procesów publicznych w naszym kraju.

Sądzę, że to jest ten fundament, który musimy jak najszybciej stworzyć. On częściowo już jest realizowany od powiedzmy co najmniej roku – mówię oczywiście o sferze międzybankowej, czy też ewentualnie ponadbankowej. W sposób już bardziej docelowy planujemy to realizować przez upowszechnienie identyfikacji w oparciu o uwierzytelnienie bankowe – już nie tylko dla celów usług publicznych, czyli to, co zaczęliśmy rok temu z Ministerstwem Cyfryzacji, w oparciu o profil zaufany, ale również do świata komercyjnego, do świata gospodarczego.

Musze powiedzieć, że wiążę bardzo duże nadzieje z tym kierunkiem dlatego, że biznes nie potrzebuje zachęty – on potrzebuje otwarcia, potrzebuje możliwości, a Business Case sobie do tego stworzy i na pewno skonsumuje wszystkie nasze usługi, a to jest milowy krok dla cyfryzacji państwa w całości – wcale niekoniecznie z priorytetem usług publicznych. Być może priorytetem są jednak te usługi, z których nasi klienci i obywatele korzystają najczęściej – a to są usługi życia codziennego.

Materiał wideo dostępny na kanale youtube

aleBank.pl