Rozmowa z Mateuszem Górnisiewiczem o polskim API – standardzie interfejsu na potrzeby świadczenia usług opartych na dostępie stron trzecich do rachunków płatniczych

Rozmowa z Mateuszem Górnisiewiczem o polskim API – standardzie interfejsu na potrzeby świadczenia usług opartych na dostępie stron trzecich do rachunków płatniczych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Mateusz Górnisiewicz - Doradca Zarządu Związku Banków Polskich

Mateusz Górnisiewicz: Dyrektywa PSD2 wymaga od wszystkich dostawców usług płatniczych, szczególnie od banków spółdzielczych, umożliwienia stronom trzecim świadczenia usług przed te firmy w oparciu o dostęp do rachunków płatniczych prowadzonych przez banki. Oznacza to bardzo szerokie otwarcie dostępu do systemów bankowych dla podmiotów trzecich, które będą musiały być licencjonowane i mieć odpowiednie uprawnienia – tym niemniej pozostawać będą w bardzo dużej mierze poza kontrolą dostawcy usług płatniczych czy banków. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby dostęp realizowany był w sposób bezpieczny.

Pod koniec zeszłego roku w ramach Związku Banków Polskich i zrzeszonych w ZBP podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu realizacji inicjatywy, która polegać ma na wypracowaniu wspólnego standardu interfejsu, który pozwalać będzie na świadczenie tego rodzaju usług.

Inicjatywa bardzo obszerna biorąc pod uwagę skalę polskiego sektora bankowego. Jest w nią zaangażowanych ponad 100 osób. Jesteśmy na bardzo zaaswansowanym etapie – prowadzimy bardzo intensywne konsultacje wewnętrzne dokumentu opisującego specyfilację. W czerwcu zostanie skierowany do konsultacji zewnętrzych, natomiast sektor banków spółdzielczych intensywnie współpracował przy opracowaniu tego dokumentu w szczególności za pośrednictwem Krajowego Związku Banków Spółdzielczych i Zrzeszeń SGB oraz BPS.

Relacja wideo dostępna na kanale youtube

aleBank.pl