Rozmowa z dr Pawłem Widawskim o sposobach optymalizacji kosztów regulacji

Rozmowa z dr Pawłem Widawskim o sposobach optymalizacji kosztów regulacji
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Forum Technologii Bankowych: dr Paweł Widawski, Dyrektor Zespołu ds. Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków w Związku Banków Polskich

W środowisku niskich stóp procentowych i dużej konkurencji między bankami jest bardzo duża presja na zwiększenie efektywności i redukcję kosztów. Jak się jednak okazuje koszty w dużej mierze to koszty regulacyjne dlatego dzisiaj banki poszukują rozwiązań, które sprawią, że te koszty będą niższe, dlatego rozmawiamy o czymś takim jak regtech (Regulation Technology – przyp. red.) – o technologiach, które pomagają zoptymalizować koszty regulacyjne, mogą być zastosowane zarówno na poziomie instytucji finansowych, jak i na poziomie samego organu nadzoru.

Podczas dzisiejszej debaty okazało się, że regtech może być definiowany szerzej, jako pewnego rodzaju ekosystem kooperacji, mający na celu zwiększenie efektywności w relacjach między bankami oraz między bankami a nadzorem. Regtech to także tworzenie dobrego prawa, które służy zwiększeniu efektywności instytucji finansowych.

Innowacje regulacyjne regtech będą czymś, w co banki będą inwestować – będą inwestować samodzielnie ale także będą wykorzystywać technologie tworzone na zewnątrz przez wyspecjalizowane firmy, które będą zajmować się właśnie tym obszarem.

Wierzę w to głęboko, że rewolucja fintechowa, a teraz rewolucja regtechowa spowoduje zwiększenie optymalizacji i obniżenie kosztów banków. Postrzegam swoją rolę, jako kogoś, kto ewangelizuje rynek i wskazuje pewne zjawiska, które warto następnie wspólnie omawiać, realizować i szukać rozwiązań – tak, aby zwiększyć konkurencyjność polskiego sektora finansowego.

Relacja wideo dostępna na kanale youtube

aleBank.pl