Rok 2020 w ESBANKU Banku Spółdzielczym podsumowany

Rok 2020 w ESBANKU Banku Spółdzielczym podsumowany
Źródło: ESBANK BS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Po raz drugi w historii Banku w formie zdalnej - 19 maja 2021 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli ESBANKU Banku Spółdzielczego. Jednocześnie Bank opublikował Raport Roczny 2020 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu wraz z Raportem Finansowym, podsumowując wyniki oraz działania w minionym roku, czytamy w komunikacie Banku.

Zatwierdzenie Sprawozdania rocznego i sprawozdania finansowego, udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu Banku, a także zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz pozytywna ocena odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego za lata 2019‒2020.

Tak Zebranie Przedstawicieli Banku, które z uwagi na trwającą pandemię zostało przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, oceniło mijający rok w ESBANKU Banku Spółdzielczym.

W ESBANKU Banku Spółdzielczym i Spółdzielczej Grupie Bankowej angażowaliśmy się w przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii

Na Przewodniczącego Zebrania wybrany został Krzysztof Kwiecień, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku.

Krzysztof Kwiecień, Paweł Sewerynek
Krzysztof Kwiecień, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku – wraz z pełniącym funkcję Sekretarza Zebrania Pracownikiem Biura Zarządu, Piotrem Sewerynkiem. Źródło: ESBANK Bank Spółdzielczy.

W dniu Zebrania na stronie internetowej Banku opublikowany został także udostępniony wyłącznie w formie elektronicznej Raport Roczny 2020, dostępny TUTAJ.

W publikacji znalazł się skrócony raport finansowy oraz pozafinansowy.

Czytaj także: FORUM TECHNOLOGII BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ 2021: Jakie są konkretne zyski banków spółdzielczych z wprowadzania rozwiązań cyfrowych?

List Prezesa Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego

Poniżej prezentujemy list Prezesa Zarządu Jacka Zacharewicza, rozpoczynający Raport.

Szanowni Państwo,

podsumowujemy rok 2020, który upłynął pod znakiem pandemii COVID-19 i przewartościował życie prywatne oraz zawodowe ludzi na całym świecie. Pandemiczny kryzys z jednej strony ukazał solidarność i siłę międzyludzkich więzi. Z drugiej – przed wieloma branżami postawił niespodziewane i niespotykane wcześniej wyzwania.

W ESBANKU Banku Spółdzielczym i Spółdzielczej Grupie Bankowej angażowaliśmy się w przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii. Zgodnie z naszą misją wyciągnęliśmy pomocną dłoń do Klientów w trudnej sytuacji finansowej – m.in. poprzez zawieszanie spłat rat kredytów oraz transfer rządowej pomocy dla firm.

Postawiliśmy na zapoczątkowaną już w 2019 r. strategię Mobilnego Przyspieszenia, które w 2020 roku nabrało jeszcze większej prędkości

Przez cały 2020 rok dokładaliśmy też starań, by umożliwić Klientom nieprzerwany dostęp do usług finansowych. W tym celu wdrożyliśmy specjalne procedury bezpieczeństwa w zakresie obsługi stacjonarnej oraz organizacji pracy.

Jacek Zacharewicz, Prezes Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego.
Jacek Zacharewicz, Prezes Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego. Źródło: ESBANK BS.

Czytaj także: FORUM TECHNOLOGII BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ 2021: Bankowość spółdzielcza wobec zdalnych wyzwań technologicznych

Po wybuchu pandemii polski sektor bankowy musiał odnaleźć się też w środowisku niemal zerowych stóp procentowych, wprowadzonych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz sprostać gwałtownej zmianie preferencji Klientów.

Rok 2020 pokazał bowiem znaczący zwrot Klientów od tradycyjnej obsługi w placówkach w stronę rozwiązań samoobsługowych oraz cyfrowych, jak bankowość internetowa i aplikacje mobilne. To wszystko przełożyło  się na reorganizację modeli działania i nowe bankowe strategie. Także w Grupie SGB wyszliśmy naprzeciw tym wyzwaniom.

Postawiliśmy na zapoczątkowaną już w 2019 r. strategię Mobilnego Przyspieszenia, które w 2020 roku nabrało jeszcze większej prędkości. Rozwój bankowości internetowej SGB24 i SGB24 Biznes, aplikacja SGB Mobile, a także Profil Zaufany w usłudze SGB ID oraz prace nad trwałym nośnikiem do komunikacji elektronicznej – to kamienie milowe w technologicznym rozwoju Banków Spółdzielczych SGB.

Celem na rok 2021 jest dla nas dalsze doskonalenie rozwiązań, które ułatwią naszym Klientom zdalne, bezpieczne i wygodne korzystanie z usług finansowych.

Po raz kolejny w swej 95-letniej już historii potwierdziliśmy siłę, solidność i stabilność ESBANKU Banku Spółdzielczego. Rok 2020 zakończyliśmy z zadowalającym wynikiem finansowym i wzrostem sumy bilansowej.

Dziś dziękuję naszym Klientom, Udziałowcom, Kontrahentom i Obligatariuszom – za zaufanie. Szczególne podziękowania składam też naszym Pracownikom – bohaterom czasu pandemii – za profesjonalizm i oddanie Klientom w najtrudniejszych momentach minionego roku.

Celem na rok 2021 jest dla nas dalsze doskonalenie rozwiązań, które ułatwią naszym Klientom zdalne, bezpieczne i wygodne korzystanie z usług finansowych

Deklaruję także nasze dalsze zaangażowanie w realizację spółdzielczych wartości i zapraszam do wspólnego budowania przyszłości naszych lokalnych społeczności. Jesteśmy dla Ciebie!

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego

Jacek Zacharewicz

Technologia w czasach pandemii, baner
Źródło: aleBank.pl
Źródło: ESBANK Bank Spółdzielczy