Rok 2012 okresem wyhamowania nowych inwestycji mieszkaniowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

budowa.inwestycja.02.250x167W grudniu liczba rozpoczynanych przez deweloperów inwestycji mieszkaniowych spadła o ponad połowę. W całym 2012 roku firmy budujące mieszkania oddały do użytkowania o 29,5% więcej mieszkań, ale rozpoczęły znacznie mniej nowych projektów niż rok wcześniej - wynika z danych GUS.

Już po raz siódmy dane GUS o budownictwie mieszkaniowym pokazują, że nie przybywa nowych inwestycji mieszkaniowych. Jest to efekt wprowadzenia tzw. „ustawy deweloperskiej”, końca działania programu „Rodzina na swoim” oraz prognoz dotyczących spowolnienia dynamiki wzrostu rodzimego PKB. Z punktu widzenia deweloperów ograniczanie nowych inwestycji jest działaniem racjonalnym, szczególnie biorąc pod uwagę, że wciąż mają oni bardzo dużą ofertę, z której mogą wybierać nabywcy. Zgodnie z danymi REAS, na koniec III kwartału łączna liczba mieszkań znajdujących się w ofercie deweloperów na sześciu największych rynkach (Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Łódź) wynosiła 56 tysięcy. W latach 2008 – 2010 podaż (mierzona na koniec kwartału) w tych miastach nie przekraczała 40 tys.

130119.wyniko.dzialalnosci.deweloperow.514x371

Rośnie tylko liczba zakończonych inwestycji

Po niewielkiej przerwie w październiku 2012 r. widać, że wyniki deweloperów w zakresie oddawania mieszkań do użytkowania, wciąż pokazują pozytywne dynamiki. Trend taki widać już od 16 miesięcy. W grudniu firmy budujące mieszkania oddały ich do użytkowania 8 tys. sztuk. To o 18,4% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Gdyby wziąć natomiast pod uwagę dane za cały 2012 rok, to okazałoby się, że w przypadku deweloperów progres wyniósł 29,4%. Deweloperzy oddali bowiem w zeszłym roku do użytkowania 63,2 tys. nowych lokali.

… a spada skłonność do rozpoczynania nowych projektów

Pozytywnych danych próżno jednak szukać w zakresie rozpoczynanych inwestycji. W grudniu deweloperzy rozpoczęli budowę 2656 mieszkań. Jest to wynik o 52,4% gorszy niż w analogicznym okresie przed rokiem. Rozciągając horyzont analizy na dane z całego zeszłego roku obserwowany spadek aktywności deweloperów w sferze rozpoczynanych inwestycji nie jest tak duży i wynosi 11,3% względem 2011 r. Należy jednak podkreślić, że negatywne odczyty w tym zakresie pogłębiają się już od czerwca zeszłego roku.

130119.wyniki.budownictwa.mieszkaniowego.01.514x374

… i uzyskiwania pozwoleń

Podobna sytuacja ma miejsce w zakresie danych o liczbie mieszkań, na których budowę wydano deweloperom pozwolenia. W grudniu było ich o 18,9% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W dwunastym miesiącu 2012 roku wydano pozwolenia na budowę 5,9 tysięcy mieszkań. Gdyby wziąć natomiast pod uwagę dane cały zeszły rok, to w przypadku deweloperów (w badanym okresie otrzymali oni pozwolenia na 72,2 tys. mieszkań) regres wyniósł 11,7%.

130119.wyniki.budownictwa.mieszkaniowego.02.512x378

Trendy w całym sektorze budownictwa mieszkaniowego:

GUS dane o budownictwie mieszkaniowym rozbija na 4 kategorie inwestorów:

  1. Inwestorów indywidualnych,
  2. Deweloperów,
  3. Spółdzielnie,
  4. Pozostałych inwestorów (budownictwo komunalne, zakładowe i społeczne czynszowe)

W całym sektorze budownictwa mieszkaniowego wyniki w grudniu można ocenić pozytywnie jedynie w zakresie oddawania nieruchomości do użytkowania. W dwunastym miesiącu zeszłego roku oddano do użytkowania 17,8 tys. mieszkań, czyli o 8% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Łącznie przez cały zeszły rok oddano do użytkowania 152,5 tys. mieszkań co oznacza progres na poziomie 16,5%.

130119.wyniki.budownictwa.mieszkaniowego.03.504x345

Gorzej ocenić można dokonania w zakresie rozpoczynanych inwestycji i liczby otrzymanych pozwoleń. W grudniu wszyscy gracze na tym rynku rozpoczęli budowę 5,5 tys. mieszkań. Był to wynik o 39,7% gorszy niż przed rokiem. Większa skłonność do uzyskiwania pozwoleń wśród osób fizycznych niż deweloperów spowodowała, że regres na całym rynku nie jest aż tak dotkliwy jak w przypadku firm budujących mieszkania na sprzedaż. Wszyscy inwestorzy otrzymali bowiem w grudniu pozwolenia na budowę 11,8 tys. mieszkań, czyli o 22,7% mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Gdyby wziąć natomiast pod uwagę dane za 12 miesięcy zeszłego roku, to na całym rynku wynik (165,1 tys. mieszkań) jest gorszy niż w 2011 roku o 10,3%.

Bartosz Turek
Analityk rynku nieruchomości
Home Broker