Robot uwolni Cię od nudnej pracy, Ty szukaj ciekawszej

Robot uwolni Cię od nudnej pracy, Ty szukaj ciekawszej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Robotic Process Automation (RPA) to rozwiązania implementowane w miejscu, gdzie przenikają się kluczowe elementy działalności każdej organizacji - ludzie, procesy i technologie. Robotyzacja istotnie wzmacnia proces cyfrowej transformacji przedsiębiorstw zapewniając krótki czas wdrożenia oraz szybki zwrot z inwestycji.

Prezes #DeutscheBank #JohnCryan: Dzisiaj ludzie pracują jak roboty wykonując mechaniczne czynności, jutro będziemy mieli roboty pracujące jak ludzie #Algotech #Roboty

Robotic Process Automation to oprogramowanie, nazywane też „software’owymi robotami”, które potrafi wykonywać czynności w aplikacjach w sposób, jaki robią to ludzie, czyli poprzez interfejs graficzny. Programowy robot naśladuje działanie pracownika w interakcjach z systemami, realizując zamiast niego powtarzalne zadania w ramach obsługi procesów.

Automatyzacja szansą dla pracownika?

Roboty odciążają ludzi w ich pracy, wykonując za nich rutynowe czynności w sposób znacznie szybszy, pozbawiony mniejszej ilości błędów i pomyłek. Tym samym uwalniają czas pracowników, który może i powinien być spożytkowany na działania dostarczające rzeczywistej wartości z pracy umysłowej oraz wymagające wykorzystania faktycznych i unikalnych umiejętności ludzkich, takich jak inteligencja (w tym także emocjonalna), rozumowanie, empatia, komunikacja.

Powiedzmy otwarcie, że praca polegająca na ciągłym wykonywaniu nieskomplikowanych i monotonnych czynności, rzadko niesie duży potencjał rozwoju kariery zawodowej. Firmy oraz pracownicy powinni zatem spojrzeć na automatyzację jako szansę na przekwalifikowanie i podniesienie kompetencji personelu.

Trzy powody aby wybrać roboty

Istotę robotyzacji, w barwny sposób określił Prezes Deutsche Banku John Cryan, opisując plany swojej organizacji w tym obszarze: „Dzisiaj ludzie pracują jak roboty wykonując mechaniczne czynności, jutro będziemy mieli roboty pracujące jak ludzie”.

Firmy z dużą nadzieją spoglądają na możliwości jakie daje automatyzacja, ponieważ przez lata doskonalenia procesów oraz adaptacji aplikacji, często są już bliskie punktu nasycenia, w którym trudno o dalszą optymalizację z wykorzystaniem tradycyjnych metod lub wymagane są istotne nakłady na systemy IT. Jednocześnie na coraz bardziej konkurencyjnych, a zarazem regulowanych rynkach, wymagana jest nieustanna poprawa produktywności i efektywności działania, przy jednoczesnej optymalizacji kosztowej.

Każde narzędzie, które daje możliwość redukcji kosztów operacyjnych rzędu 25 – 40% bez konieczności wymiany czy przebudowy systemów, przy jednoczesnej poprawie jakości usług oraz zgodności z regulacjami, jest niewątpliwie ogromną szansą dla przeważającej większości przedsiębiorstw.

Podsumowując wartości robotyzacji procesów warto wymienić trzy główne zalety:

  • Brak konieczności modyfikacji systemów IT oraz integracji z istniejącymi aplikacjami
  • Krótki czas implementacji (Time-to-market)
  • Szybki zwrot z inwestycji (ROI zazwyczaj poniżej 12 miesięcy)

Czytaj także:

http://alebank.pl/nawet-nie-wiesz-ze-rozmawiasz-z-robotem/