RN Pekao powołała trzech nowych wiceprezesów, w tym Jerzego Kwiecińskiego

RN Pekao powołała trzech nowych wiceprezesów, w tym Jerzego Kwiecińskiego
Fot. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Nadzorcza Banku Pekao powołała w skład zarządu trzech nowych wiceprezesów: Błażeja Szczeckiego, Wojciecha Werochowskiego i Jerzego Kwiecińskiego - podał Bank w komunikacie.

Błażej Szczecki i Wojciech Werochowski zostali powołani ze skutkiem od 15 stycznia, a Jerzy Kwieciński od 1 lutego 2021 roku.

Czytaj także: Bank Pekao: dwóch wiceprezesów rezygnuje ze stanowiska z powodu „odmiennej wizji rozwoju”

Błażej Szczecki od 2004 roku jest związany zawodowo z Grupą Pekao. W latach 2018-2021 pełnił funkcje pełnomocnika zarządu ds. transformacji, a następnie również pełnomocnika zarządu ds. strategii, odpowiedzialny m.in. za nadzór nad transformacją cyfrową i operacyjną oraz za kierowanie pracami nad strategią banku.

W latach 2017-2018 kierował pionem transformacji i usług w banku zarządzając m.in. IT i operacjami. W latach 2010-2017 na stanowisku członka zarządu Pekao Leasing odpowiadał m.in. za IT, operacje, ubezpieczenia, obsługę klienta.

Wcześniej (2004-2010) pełnił funkcje kierownicze w pionie bankowości korporacyjnej, w tym uczestniczył w pracach przygotowujących do połączenia Banku Pekao z Bankiem BPH, podano.

Wojciech Werochowski jest menedżerem z 20-letnim doświadczeniem w bankowości, jest związany z Bankiem Pekao od 3 lat, z pionem bankowości detalicznej.

Od grudnia 2017 roku pełnił rolę dyrektora departamentu produktów kredytowych klienta indywidualnego, gdzie zarządzał produktami kredytowymi klienta indywidualnego oraz był odpowiedzialny za poziom sprzedaży, jakość portfeli oraz za wyniki finansowe produktów, i ich rozwój.

Czytaj także: Bank Pekao: Marek Tomczuk złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa

Jerzy Kwieciński posiada ponad 30-letnie doświadczenie międzynarodowe w planowaniu strategicznym, zarządzaniu dużymi organizacjami, programami i projektami w sektorach: publicznym, prywatnym, pozarządowym i naukowo-badawczym, w tym w branży energetycznej.

W 2005 r. objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie zajmował się koordynacją polityki rozwoju kraju i polityki spójności oraz m.in. przygotowywał Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodową Strategii Spójności 2007-2013.

W latach 2008-2015 pełnił funkcję prezesa zarządu w JP Capital Group.

W 2015 r. został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. Od 2015 r. jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju.

W listopadzie 2015 r. został powołany na pierwszego zastępcę wicepremiera w Ministerstwie Rozwoju.

Od stycznia 2018 r. sprawował urząd ministra inwestycji i rozwoju, a od września 2019 r. jednocześnie funkcję ministra finansów, które pełnił do 15 listopada 2019 r. Zajmował się m. in. przygotowaniem i realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz realizacją polityki spójności.

Od stycznia do października 2020 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) oraz zasiadał w radach nadzorczych TUW Polski Gaz, Europolgaz oraz był przewodniczącym rady dyrektorów PGNiG Upstream Norway, wskazano również w materiale.


Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews