Rekordowy majątek i wzrost liczby najbogatszych ludzi świata w 2012 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

mezczyzna.tablet.02.250x167Ameryka Północna odzyskuje pozycję regionu z największą liczbą najbogatszych ludzi świata (HNWIs)1, jednak to kraje Azji i Pacyfiku prowadzą w dynamice wzrostu bogactwa.

Według Raportu World Wealth Report 2013 (WWR), opublikowanego przez Capgemini i RBC Wealth Management, napędzany przez globalne ożywienie na rynkach kapitałowych i nieruchomości, płynny majątek najbogatszych ludzi świata (HNWIs), odbił się w 2012 roku notując wzrost o 10%, aby osiągnąć rekordowy wynik 46,2 bilionów dolarów (po spadku o 1,7 % w 2011 roku). Do populacji najbogatszych ludzi świata  (obecnie 12 milionów) dołączył 1 mln osób, co oznacza wzrost o 9,2%.

Ameryka Północna odzyskała pozycję lidera jako rynek z największą populacją najbogatszych ludzi świata w 2012 roku, po tym jak w roku poprzednim została wyprzedzona przez region Azji i Pacyfiku. Obecnie populacja najbogatszych ludzi świata w Ameryce Północnej wynosi 3,73 miliona z majątkiem 12,7 bilionów dolarów, podczas gdy w regionie  Azji i Pacyfiku jest ich 3,68 miliona z majątkiem 12 bilionów dolarów.

W 2102 roku zanotowano wysoki wzrost populacji najbogatszych ludzi świata – mówi Jean Lassignardie, Chief Sales and Marketing Officer, Capgemini Global Financial Services. – Jednakże prowadzenie Ameryki Północnej zarówno w liczbie osób najbogatszych jak i wielkości ich majątku, może być w przyszłości zagrożone przez kraje Azji i Pacyfiku. Dynamika wzrostu w krajach Azji i Pacyfiku wynosi 12,2% w porównaniu do 11,7% w Ameryce Północnej – dodaje.

Światowy wzrost majątku płynnego generowany był w dużej mierze przez osoby o dochodach powyżej 30 milionów dolarów2, których populacja i majątek wzrosły o ok. 11% po spadku, jaki miał miejsce w 2011 r. Wszystkie regiony odnotowały silny wzrost populacji i majątku najbogatszych ludzi świata z wyjątkiem Ameryki Łacińskiej, gdzie po wzroście w 2011 r. nastąpiło załamanie spowodowane spowolnieniem wzrostu PKB i sytuacją na rynku akcji.

W 2012 roku został osiągnięty rekordowy poziom zamożności pomimo ostrożnych inwestycji wśród najbogatszych ludzi świata

W oparciu o informacje pozyskane od 4400 najbogatszych ludzi świata3 (HNWIs), można stwierdzić, że w 2012 roku pozostawali oni ostrożni w swoich inwestycjach, kładąc wyraźny nacisk na utrzymanie majątku. Pomimo poprawy na rynku, jedna trzecia (33%) z grupy takich osób jest bardziej skoncentrowana na utrzymaniu majątku, niż na jego pomnażaniu (26%).

Kierunki alokacji aktywów są również ostrożne – prawie 30% majątku najbogatszych ludzi świata trzymana jest w gotówce oraz depozytach. Jednak zaobserwowano wyraźne różnice regionalne – 37% majątku najzamożniejszych osób Ameryki Północnej lokowana jest w aktywach (rynek akcji), podczas gdy w regionie Ameryki Łacińskiej oraz Azji i Pacyfiku (z wyjątkiem Japonii) kapitał lokowany jest w nieruchomościach (odpowiednio 30% i 25%).

Pomimo wyraźnego nacisku na ochronę kapitału i wysokiej alokacji środków pieniężnych, w 2012 roku osiągnięto rekordowy poziom bogactwa wśród najbogatszych ludzi świata, co sugeruje, że dalszy ich wzrost jest przed nami,  jeśli w przyszłości zwiększy się poziom zaufania do rynku – mówi  M. George Lewis, Group Head, RBC Wealth Management & RBC Insurance.

Wzrost zaufania do branży Wealth Management wśród najbogatszych ludzi świata

Wysoki poziom zaufania w stosunku do branży wealth management deklaruje 61% z najbogatszych ludzi świata. To oznacza, że na początku 2013 roku poziom zaufania do licencjonowanych pośredników finansowych wzrósł o 4 punkty procentowe, a do ich firm o 3 punkty procentowe.

Zwiększone zaufanie do branży wealth management i optymistyczne perspektywy gospodarcze przyczyniły się do tego, iż 75% z najbogatszych ludzi świata optymistycznie postrzega możliwość dalszego wzrostu majątku. Z drugiej strony, tylko nie cała połowa z nich ma zaufanie do samego rynku i jego regulatorów.

W zakresie wymagań wobec branży wealth management, 41% z najzamożniejszych osób preferuje obsługę przez tylko jedną firmę (w przeciwieństwie do 14% preferujących zarządzanie majątkiem przez kilka firm) i jedną osobę kontaktową – 34% (w porównaniu do 24% preferujących kontakt z kilkoma przedstawicielami firmy). Podczas gdy 31% z najbogatszych ludzi świata preferuje kontakt bezpośredni (osobisty) to blisko jeden na czterech wybiera zdalne kanały komunikacji – uważając je za ważniejsze (tendencja ta napędzana jest przez młodszych przedstawicieli HNWIs oraz region Azji i Pacyfiku – z wyłączeniem Japonii).

Prognozy na przyszłość – ostrożny optymizm dzięki regionowi Azji i Pacyfiku

Patrząc w przyszłość, biorąc pod uwagę trwające ożywienie gospodarcze, mniejsze ryzyko inwestycji oraz wzrost poziomu zaufania inwestorów, globalny majątek najbogatszych ludzi świata może rosnąć o 6,5% rocznie w ciągu najbliższych 3 lat. To odmiana w porównaniu do powolnego 2,6% wzrostu rocznie utrzymującego się od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku. Globalny wzrost majątku ma być w dużej mierze spowodowany przez dynamiczny wzrost w regionie Azji i Pacyfiku utrzymujący się na poziomie 9,8%, czyli 1,5 raza wyższy od średniej światowej.

The World Wealth Report 2013

The World Wealth Report przygotowany przez Capgemini i RBC Wealth Management jest wiodącą analizą rynku high net worth individuals (HNWIs), i globalnych trendów ekonomicznych wpływających na kształt tego rynku. Nowym elementem w tegorocznej, 17. już edycji opracowania są wnioski płynące ze szczegółowej i dogłębnej analizy poglądów i zachowań najbogatszych ludzi świata. W oparciu o dane zebrane wśród 4400 reprezentujących tą grupę respondentów w 21 krajach, opracowanie analizuje nastroje, sposoby lokowania kapitału, jak również preferencje związane z korzystaniem z usług branży wealth management w grupie HNWI. Wersja angielska raportu dostępna jest na stronie www.worldwealthreport.com

Źródło: Capgemini

(1) HNWI, (z ang high net worth individuals) osoby posiadające majątek o wartości co najmniej miliona dolarów.
(2) Tzw. Ultra-HNWI
(3) Na podstawie Global HNW Insights Survey 2013 przygotowanej przez Capgemini, RBC Wealth Management, i  Scorpio Partnership