Rekordowo wysokie pokrycie wydatków wpływami do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2021 roku

Rekordowo wysokie pokrycie wydatków wpływami do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2021 roku
Fot. stock.adobe.com/bnorbert3
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych w 2021 r. osiągnął rekordowy po¬ziom 81,7 proc. To najwyższa wartość w ostatnim dwudziestoleciu – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, w opublikowanym komuniacie.

‒ Pomimo pandemii Covid-19 sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2021 roku była bardzo dobra. Jeden z najistotniejszych parametrów, czyli wskaźnik pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych osiągnął rekordowy poziom blisko 82 proc. Była to najwyższa wartość w ostatnim dwudziestoleciu.

Koszty FUS w 2021 r. wyniosły 284,5 mld zł i były o 7,2 mld zł większe niż przed rokiem

Bardzo dobry wynik FUS w 2021 roku był możliwy dzięki poprawie kluczowych wskaźników makroekonomicznych. Mam tu na myśli wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Czytaj także: Ujemne saldo FUS wyniosło 44,37 mld zł w 2021 roku

Wysoka ściągalność składek

Innym miernikiem kondycji FUS, obrazującym poziom wywiązywania się płatników z obowiązku terminowego opłacania składek, jest wskaźnik ściągalności składek rozumiany jako stosunek wpływów z tytułu składek do ich przypisu w danym roku. Wskaźnik ten w 2021 r. wyniósł 99,7 proc. i był wyższy od osiągniętego w 2020 r. o 5,6 p.p.

Wskaźnik pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych osiągnął rekordowy poziom blisko 82 proc.

Pozwala to na pozytywną ocenę zdolności płatników do regulowania zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Pokazuje również pozytywny efekt prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych działań zmierzających do uszczelnienia systemu poboru składek.

Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosła 228,7 mld zł

Największą pozycją przychodów FUS były składki na ubezpieczenia społeczne, których kwota według przypisu w 2021 r. wyniosła 228,7 mld zł i była o 9,4 proc. wyższa od osiągniętej w 2020 r.

Wpływy składek w 2021 r. wyniosły 228,1 mld zł i były o 15,9 proc. wyższe niż rok wcześniej – wzrost ten wynika z efektu niskiej bazy w 2020 r. spowodowanego zwolnieniem płatników składek objętych programami pomocowymi w ramach walki z pandemią COVID-19 z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Czytaj także: Waloryzacja świadczeń emerytalnych jednak nie ochroni przed inflacją

875 tys. obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS

Liczba cudzoziemców, którzy legalnie mieszkają i pracują w Polsce, systematycznie rośnie. Na koniec grudnia 2021 r. w ZUS było zarejestrowanych ponad 875 tys. obcokrajowców, co oznacza wzrost o 20,7 proc. w stosunku do poprzedniego roku oraz wzrost o 3,4 proc. w stosunku do stanu na koniec trzeciego kwartału 2021 r.

W liczbie tej 59,4 proc. osób było pracownikami, 2,7 proc. prowadziło działalność gospodarczą, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia.

Największą grupę obcokrajowców (71,7 proc.) stanowili obywatele Ukrainy – na koniec grudnia 2021 r. ich liczba wyniosła ponad 627 tys. osób, tj. o 17,8 proc. więcej niż na koniec poprzedniego roku oraz o 1,6 proc. więcej niż we wrześniu 2021 r.

Większe koszty FUS

Koszty FUS w 2021 r. wyniosły 284,5 mld zł i były o 7,2 mld zł większe niż przed rokiem. Największą ich pozycją były transfery na rzecz ludności w kwocie 276,2 mld zł, obejmujące świadczenia emerytalno-rentowe oraz pozostałe świadczenia.

Wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS wyniosły 245,5 mld zł, tj. o 7,2 proc. więcej niż przed rokiem – to wynik rosnącej liczby świadczeń emerytalnych oraz waloryzacji.

Czytaj także: Ograniczenie pracy na czarno poprawi finanse ZUS

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych / ZUS