Rekomendacje na kryzysk: październik 2012

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.10.2012.foto.046.b.250xSGB: SPRAWDŹ NAS

"Sprawdź jak współdziałamy w bankach spółdzielczych SGB" - zachęca poznańskie zrzeszenie w swojej nowej kampanii wizerunkowej. Spoty telewizyjne emitowane w głównych stacjach telewizyjnych (TVP, TVN i Polsat) odzwierciedlają strategię komunikacji pod hasłem "Liczysz się dla nas". Reklamy pojawią się także w innych mediach, w ogólnopolskich rozgłośniach radiowych, w interencie, na outdoor, a także w placówkach.

NIE DLA UNII BANKÓW

Związek Banków Polskich uważa, że obecnie nie jest zasadne wstępowanie Polski do systemu nadzorczego w Europejskim Banku Centralnym. W komentarzu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Komisji Europejskiej dr Mariusz Zygierewicz, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP, podkreśla, że projekt ten przewiduje przeniesienie nadzoru nad wszystkimi bankami w jednym kraju do instytucji międzynarodowej. Kontynuowanie prac Rady ds. Ryzyka Systemowego w odniesieniu do banków spoza strefy euro – wskazuje dr M. Zygierewicz – może być w tej sytuacji postrzegane jako próba ingerowania w sposób sprawowania nadzoru w krajach spoza strefy euro

Przekazanie tych funkcji do EBC wynika z dążenia do ustanowienia silnego nadzoru nad dużymi bankami. Na poziomie strefy euro część z nich straci swój specyficzny status. Może to wpływać na podejmowanie decyzji o likwidacji banków, które były uznawane za systemowo ważne na lokalnym rynku. Ekspert ZBP zwraca uwagę, że EBC nigdy nie zajmował się sprawowaniem nadzoru nad bankami. Pojawia się zatem poważna wątpliwość, czy instytucja ta w krótkim czasie zdoła przygotować się do bezpośredniego nadzoru nad 6 tys. banków w strefie euro. W projekcie rozporządzenia nie zostało wskazane precyzyjnie, jakie zadania i w jakim zakresie mogą być cedowane na krajowe nadzory. Przeniesienie kompetencji oznacza, że odpowiedzialność finansową za decyzje EBC będą ponosić kraje członkowskie spoza strefy euro.

ODDZIAŁ Z FINGER VEIN

Bank BPH (Grupa GE Capital) rozpoczyna wdrożenie pierwszej w Europie sieci biometrycznych oddziałów bankowych na bazie technologii Finger Vein, opracowanej w Japonii przez firmę Hitachi. System uwierzytelnienia opiera się na wzorze naczyń krwionośnych znajdującej się wewnątrz ludzkiego palca, który jest unikalny dla każdego człowieka.

– Główną zaletą technologii biometrycznej Finger Vein jest fakt, iż jest ona rozwiązaniem gwarantującym całkowitą prywatność, opartym na danej biometrycznej znajdującej się wewnątrz ludzkiego ciała. Z tego powodu Finger Vein jest jedną z najbardziej bezpiecznych oraz niezawodnych technologii biometrycznych. Nie jest możliwe pobranie danej biometrycznej, a następnie użycie jej bez świadomości użytkownika. Technologia Finger Vein nie ma nic wspólnego z biometrią odcisku palca – mówi Tadeusz Woszczyński, dyrektor w Hitachi Europe Ltd. Innowacyjny system uwierzytelniania został wdrożony pilotażowo w 22 oddziałach. Do grudnia 2012 r. wszystkie z sieci blisko 300 oddziałów Banku BPH będą wykorzystywały biometrię Finger Vein jako główną metodę uwierzytelnienia. W sieci oddziałów zostanie uruchomionych ok. 1800 urządzeń Finger Vein, dzięki czemu tysiące klientów będzie miało okazję przeprowadzić wszelkie transakcje bankowe bez posługiwania się dokumentem tożsamości oraz bez konieczności podawania dodatkowych haseł lub kodów PIN. Jedyną czynnością wymaganą do przeprowadzenia transakcji będzie zadeklarowanie swojej tożsamości (imię/nazwisko lub PESEL) oraz przyłożenie palca do czytnika biometrycznego w placówce banku. Jednocześnie klienci zachowają prawo do korzystania z tradycyjnej metody weryfikacji tożsamości. System został dostarczony przez Konsorcjum Hitachi Europe Ltd. oraz Wincor Nixdorf Sp. z o.o., polski oddział ogólnoświatowego producenta bankomatów oraz rozwiązań IT dla bankowości oraz sektora sprzedaży detalicznej. – Wierzymy, że projekt pokaże, jak silnie biometria Finger Vein wpływa na zwiększenie efektywności procesów zachodzących w oddziałach bankowych. Zdecydowanie rekomendujemy to interesujące rozwiązanie, ponieważ jest ono wprost stworzone do zastosowania w usługach finansowych – podkreśla Adam Matyaszek, wiceprezes, dyrektor Pionu Banking w Wincor Nixdorf Sp. z o.o.

BANK SPÓŁDZIELCZY W KIELCACH celebrował jubileusz 110-lecia w Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga. O problemach bankowości spółdzielczej mówiono podczas zorganizowanej z tej okazji konferencji naukowej. Na zdjęciu: Stanisław Matejkiewicz, prezes i współtwórca sukcesów banku – jednego z liderów sektora.

BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE już po raz kolejny jako partner tytularny udzielił wsparcia organizatorom MTB Obiszów – jednej z najważniejszych imprez kolarstwa górskiego w regionie Dolnego Śląska.

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOLNIE świętował swoje 110-lecie, wśród nagrodzonych wieloletnich pracowników i działaczy samorządowych był Tadeusz Karasiński – jeden z inicjatorów przywrócenia działalności banku w 1950 r.

INTELIGENTNY BANKOMAT

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie jako jeden z pierwszych banków w Polsce udostępnił swoim klientom bankomat biometryczny z funkcją recyklingu. Bankomaty z zamkniętym obiegiem gotówki, czyli tzw. systemem recyklingowym, to na rynku rozwiązanie wciąż wysoce innowacyjne. Dzięki systemowi rozpoznawania znaków pieniężnych oraz inteligentnym kasetom nowoczesna maszyna połączyła w jedno bankomat i wpłatomat funkcjonujące dotąd osobno. Recyrkulacja gotówki wewnątrz urządzenia pozwala na wykorzystanie pieniędzy deponowanych podczas wpł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI