Rekomendacje na kryzysk: listopad 2011

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

PORĘCZENIA DLA MŚP

Bank BPS zawarł umowę o współpracy z Mazowieckim Fundu- szem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Umowa związana jest m.in. z dystrybucją środków dla MŚP pozyskanych przez Grupę BPS w EBOiR. Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia nie może przekroczyć 70 proc. zobowiązania, 1 mln zł dla kredytów obrotowych, 2 mln zł dla inwestycyjnych i 2 mln zł w przypadku czasowego zabezpieczenia (tzw. poręczenie pomostowe).

CYWILIZUJEMY REZERWAT

Ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym to jedna z naj- większych atrakcji turystycznych Smołdzina – miejscowości w środ- kowej części polskiego wybrzeża. Teraz dzięki umowie o emisji obligacji zawartej przez miejscowy samorząd z SGB-Bank urokli- wa gmina ma szansę stać się prawdziwym kurortem. Inicjatorem współpracy był Bank Spółdzielczy w Ustce, który zapewnia obsługę fi nansową okolicznym samorządom, a wcześniej zainicjował emisje obligacji gmin w Słupsku i w Kępicach. Łączna wartość nominalna emisji w Smołdzinie wyniosła 2,3 mln zł. Wykup obligacji nastąpi w latach 2016-2021, pozyskane środki z emisji zostaną przeznaczo- ne na m. in. modernizację dróg, budowę wodociągu i sieci kanaliza- cyjnej i modernizację infrastruktury turystycznej.

LINIA BIZNESOWA EBOIR

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przyznał Grupie BPS linię kredytową 25 mln euro na finansowanie sektora MŚP oraz rolnictwa. Co najmniej 80 proc. pożyczki udzielonej na 5 lat jest denominowana w polskiej walucie. Dodatkowym elementem podpisanej umowy jest pakiet pomocy technicznej w wysokości ok. 1,2 mln euro w celu rozwijania kompetencji w zakresie analizy, finansowania i monitorowania kredytów dla małych i średnich firm. Bank BPS S.A. wcześniej został poddany procesowi duediligence, co do wiarygodności biznesowej oraz modelu finansowania MŚP.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie powstał w 1991 r. w celu ułatwienia państwom Europy Środkowo-Wschodniej transformacji do gospodarki rynkowej. Jego udziałowcami jest 60 państw i dwie organizacje międzyrządowe. Dotychczas EBOiR zrealizował w Polsce 280 projektów, w które zainwestował 5 mld euro, dodatkowo generując fundusze strukturalne w wysokości 17 mld euro. W tym roku na nowe projekty biznesowe w Polsce wyda rekordowe 900 mln euro. Na zdjęciu: uroczystość podpisania umowy z Grupą BPS w siedzibie EBOiR w Warszawie.

LINIA BIZNESOWA EBOIR

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przyznał Grupie BPS linię kredytową 25 mln euro na finansowanie sektora MŚP oraz rolnictwa. Co najmniej 80 proc. pożyczki udzielonej na 5 lat jest denominowana w polskiej walucie. Dodatkowym elementem podpisanej umowy jest pakiet pomocy technicznej w wysokości ok. 1,2 mln euro w celu rozwijania kompetencji w zakresie analizy, finansowania i monitorowania kredytów dla małych i średnich firm. Bank BPS S.A. wcześniej został poddany procesowi duediligence, co do wiarygodności biznesowej oraz modelu finansowania MŚP.

JEDLIŃSK MA SUPERFIRMĘ

Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku został Mazowiecką Firmą Roku 2011 w kategorii „usługi finansowe”. Zwycięską statuetkę odebrał prezes banku dr Krzysztof Sadurski. Konkurs ogłasza środowisko przedsiębiorców – pracodawców pod egidą Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, a patronat nad nim sprawuje m.in. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Przy ocenie przedsiębiorstw brano pod uwagę wyniki ekonomiczne, innowacyjność, rekomendacje i certyfikaty oraz działalność na rzecz społeczności lokalnych.

„AGATA” WYBRAŁA SGB-BANK

SGB-Bank został wybrany agentem i gwarantem emisji obligacji Kato- wickiego Przedsiębiorstwa Meblowego „Agata” S.A. Projekt dotyczy obligacji spółki na kwotę 50 mln zł zabezpieczonych papierami war- tościowymi na okaziciela z kuponem WIBOR 6M i wypłatą w okresach półrocznych. Zgodnie z warunkami emisji wykup obligacji następować będzie w latach 2014-2018. Dla SGB-Banku to szósty – po emisjach spółek „Termy Maltańskie”, SGB-Transleasing, „Budus”, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny oraz „Aluplast” – kompleksowy program obsługi obligacji komercyjnych. „Agata” – jeden z liderów w sprzedaży mebli i artykułów wyposażenia wnętrz, działa w sieci 14 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI