Rekomendacje na kryzysk: lipiec – sierpień 2012

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.07-08.foto.040.a.250xSPÓŁDZIELCZE OSKARY

Krajowa Rada Spółdzielcza uhonorowała kilkadziesiąt osób odznaczeniami z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. Statuetkę Oskar Spółdzielczości Polskiej odebrali Jan Czesak - przewodniczący Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego i Stanisław Kłapeć - prezes Nadsańskiego Banku Spółdzielczego. Laureatami konkursu "Menedżer-Spółdzielca" zostali Edward Biernacki - prezes BS w Wieliczce, Władysław Klażyński - prezes BS w Skierniewicach, Wiktor Nowakowski - przewodniczący RN BS w Leśnicy, Ryszard Palmąka - wiceprezes BS w Namysłowie, Mirosław Rainko - prezes BS w Szczuczynie, Władysław Wolak - przewodniczący RN BS w Gliwicach.

BEZCENNY CERTYFIKAT

Budowaniu wizerunku marki służy weryfikacja i uzyskanie Certyfikatu Firmy Wiarygodnej Finansowo. Każdy zainteresowany ma prawo sprawdzenia, czy posiadacz tego certyfikatu nie zalega z płatnościami. Można to zrobić bezpłatnie, podając numer NIP. Certyfikat jest jedynym tego typu dokumentem na rynku, wydawanym na podstawie bazy danych Rejestru Dłużników BIG, BIK i Systemu BANKOWY REJESTR ZBP. Raport BIG InfoMonitor wskazuje, że problemy z terminowym regulowaniem płatności dotyczą sektora turystycznego w podobnym stopniu jak innych branż. Tylko 7 proc. ankietowanych firm otrzymuje w terminie mniej niż 10 proc. płatności. To drugi najlepszy wynik spośród analizowanych sektorów. Około 40 proc. otrzymuje od 75 do 100 proc. należności terminowo. Te dane są tym bardziej pozytywne, że zaległości wobec połowy firm turystycznych są mniejsze niż 50 tys. zł.

JEDLIŃSK: RZETELNI W BIZNESIE

Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku otrzymał ogólnopolski certyfikat „Rzetelni w Biznesie”. Gala II edycji konkursu zgromadziła w warszawskim Hotelu Gromada 500 osób, a otworzyli ją wspólnie prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski oraz prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług Robert Składowski. Certyfikaty zostały przyznane firmom, które z poszanowaniem zasad etycznych w biznesie spełniają kryteria wysokiej jakości organizacji pracy i zarządzania. Statuetkę i certyfikat odebrał Krzysztof Sadurski, prezes P-MBS w Jedlińsku.

JAK UBEZPIECZYĆ MAŁY BIZNES?

Często zdarzają się sytuacje, które wykraczają poza zakres standardowego ubezpieczenia. Sprzedawca w sklepie spożywczym, ustawiając towar, potrącił półkę. Spadły z niej szklane butelki z napojami. Rozbijając się, skaleczyły dziecko, które było z rodzicami na zakupach. Roszczenie o zadośćuczynienie przekroczyło 50 tys. zł. Trudno jest również ustrzec się przed nieuczciwym kontrahentem. Restauracja przyjęła zlecenie na obsługę cateringową szkolenia. Należność nie została uregulowana. Przedsiębiorca poniósł koszty w wysokości kilkunastu tysięcy złotych, a na pisemne wezwania brak odpowiedzi. Czy jedno ubezpieczenie może uchronić właściciela firmy przed zaistniałymi szkodami?

Rozwiązaniem jest kompleksowe ubezpieczenie prowadzonej działalności dające możliwość objęcia ochroną w ramach jednej polisy całego mienia przedsiębiorstwa. Zaletą oferty jest oszczędność czasu przeznaczonego na zapoznanie się z umową oraz niższa składka, która w przypadku tego typu polis jest zawsze korzystniejsza dla klienta. Składka za łączną ochronę od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży i OC wynosi najczęściej kilkaset złotych. Za taką kwotę można mieć zagwarantowaną ochronę majątku i pewność uzyskania odszkodowania w razie określonego zdarzenia. – W ramach ubezpieczenia dla przedsiębiorców Concordia Biznes oferowanego przez Concordia Ubezpieczenia można skorzystać z unikalnej oferty Ochrony Prawnej Wierzytelności. Za składkę w wysokości 299 zł otrzymujemy dostęp do usług profesjonalnej firmy windykacyjnej, która w jego imieniu podejmuje działania w celu skutecznego wyegzekwowania należności – mówi Jacek Chojnacki, menedżer Concordia Ubezpieczenia.

Jedną z ważnych zalet Concordia Biznes jest tzw. ubezpieczenie na pierwsze ryzyko. Przedsiębiorca nie musi dokładnie wyceniać wartości każdego z posiadanych środków trwałych. – Wystarczy określenie maksymalnej wartości potencjalnej szkody, od której liczona jest składka. Niezaprzeczalnymi zaletami tego rozwiązania jest brak konieczności posiadania dokładnego wykazu mienia i jego wartości. Ubezpieczający określa jedynie szacunkową wartość ubezpieczanego mienia. Wysokość składki jest ustalana od wartości faktycznie narażonej na potencjalną szkodę, czyli niższej niż w tradycyjnym ubezpieczeniu – pokazuje zalety tego rozwiązania J. Chojnacki.

DOBRY ADRES: CATALYST

Open Finance obliczył, że posiadacze papierów dłużnych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW zarobią w drugim półroczu co najmniej 180 mln zł odsetek. Blisko 91 proc. z nich będzie pochodzić z obligacji korporacyjnych. W drugiej połowie br. inwestorzy indywidualni, którzy posiadają obligacje notowane na rynku Catalyst otrzymają ok. 179,7 mln zł odsetek przed opodatkowaniem. Spółki zapłacą ok. 162,9 mln zł, banki spółdzielcze – 16 mln zł, a jednostki samorządu terytorialnego 0,8 mln zł. Ostatecznie kwoty te prawdopodobnie jeszcze wzrosną, bowiem po majowej podwyżce stóp procentowych wielu emitentów czeka wzrost kosztów obsługi długu spowodowany aktualizacją stawki WIBOR, która jest podstawą do obliczenia kuponów ponad 84 proc. notowanych obligacji. Poza należnymi odsetkami do inwestorów z rynku Catalyst trafi ponad 190 mln zł z wykupów obligacji. Do zwrotu kapitału swoim inwestorom zobowiązanych jest 19 emitentó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI