Rekomendacje na kryzysk: kwiecień 2012

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

BANK W STYLU TECHNO

Podkarpacki Bank Spółdzielczy został laureatem głównym konkursu "Lider informatyki instytucji finansowych 2011" w kategorii "Bankowość elektroniczna i e-finanse". Osiągnięcia podkarpackiego lidera doceniło pismo SKOK-ów "Gazeta Bankowa".

MNIEJ KREDYTOHOLIKÓW

Z analiz Biura Informacji Kredytowej wynika, że wyczerpuje się zbiór osób, które posiadałyby odpowiednią zdolność kredytową, a są zainteresowane kredytami ratalnymi i gotówkowymi. Wciąż jednak możliwe jest stymulowanie przez banki popytu ceną, a przez to poszerzanie kręgu osób zainteresowanych nowym finansowaniem, gdyż marże na tych kredytach są wysokie. Na koniec grudnia 2011 r. w bazach BIK zidentyfikowano około 88 tys. osób mających 10 i więcej czynnych kredytów. Grupę tę należy traktować jako obarczoną podwyższonym ryzykiem. Liczba tych nadaktywnych kredytobiorców spada. W 2009 r. było ich 147 tys.

W okresie styczeń-luty 2012 r. banki udzieliły gospodarstwom domowym nieco ponad 1 mln kredytów, pobierając 2,5 mln raportów kredytowych oraz prawie 2 mln raportów monitorujących BIK. Banki pobrały 1,1 mln ocen scoringowych. Łącznie na jeden udzielony kredyt przypadały cztery raporty.

SZYBKIE PŁATNOŚCI

Krajowa Izba Rozliczeniowa wdrożyła System Rozliczeń Płatności Natychmiastowych (SRPN). Przekazywanie środków pomiędzy rachunkami klientów w różnych bankach odbywa się natychmiastowo, przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu i 365 dni w ciągu roku. Rozliczenia obejmują płatności z limitem kwotowym dla pojedynczej transakcji ustalanym w porozumieniu z bankami. Mechanizm działa w oparciu o bezpieczny rachunek powierniczy prowadzony przez NBP w systemie SORBNET. Do realizacji przelewów nie są wykorzystywane żadne podmioty ani rachunki pośredniczące.

Za pośrednictwem ELIXIR® i EuroELIXIR, przetwarzanych jest rocznie ponad 1,4 mld bezgotówkowych transakcji płatniczych. W systemie EuroELIXIR od 20 lutego br. obowiązuje nowy harmonogram, zgodnie z którym płatności w euro są rozliczane w trzech sesjach, kierowane do rozliczeń do godziny 12.00 są przekazywane finalnemu beneficjentowi w dniu bieżącym, natomiast po tej godzinie najdalej do południa w kolejnym dniu.

PBS MISTRZEM JEST!

Hokeiści Ciarko PBS Bank KH Sanok wygrali Polską Ligę Hokejową w sezonie 2011/2012. To największy sukces w historii sanockiego klubu. Podkarpacki Bank Spółdzielczy jest sponsorem najlepszej w kraju drużyny hokejowej! Gratulujemy!

DEF3000 W MALANOWIE

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie sukcesem zakończył wdrożenie systemu corowego def3000. Dzięki implementacji systemu Asseco Poland bank korzysta z modelu informatyzacji SGB-Banku opartego na zasadach outsourcingu, bez potrzeby inwestowania w zakup usług zewnętrznych ośrodków obliczeniowych. System def3000 w Spółdzielczej Grupie Bankowej został zaprojektowany w taki sposób, żeby banki zrzeszone nie utraciły swobody kreowania produktów i usług. Z jednej strony – aby można je budować w ramach grupy oraz obsługiwać bez konieczności sporządzania złożonych analiz i pracochłonnych raportów, z drugiej zaś strony – zachować niezależność wyboru przez banki zrzeszone najlepszych produktów. Dzięki wspólnej platformie IT, do budowy której użyte zostały światowej klasy technologie m.in. firmy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI