REIT-y po polsku. „Kolejny projekt ustawy rozczarowuje”

REIT-y po polsku. „Kolejny projekt ustawy rozczarowuje”
Fot. stock.adobe.com/Stockwerk
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fundusze inwestycji w najem nieruchomości (FINN) powinny mieć możliwość inwestowania nie tylko w nieruchomości mieszkalne, ale także magazynowe, handlowe oraz biurowe. Inwestorzy indywidualni zaś powinni uzyskać zwolnienie od podatku dla zysków ze zbycia akcji FINN – to tylko niektóre propozycje Konfederacji Lewiatan dotyczące nowego projektu ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości.

Adrian Zwoliński z #KonfederacjaLewiatan: kolejny projekt ustawy o #REIT nie zawiera wielu pozytywnych rozwiązań, niezbędnych przy tworzeniu nowego produktu inwestycyjnego na rynku kapitałowym @LewiatanTweets

Ograniczenie możliwości inwestycyjnych jedynie do nieruchomości mieszkalnych negatywnie wpłynie na możliwość dywersyfikacji portfela nieruchomości przez FINN-y oraz możliwości wyboru opcji inwestowania przez inwestorów indywidualnych – mówi Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Ustawa narzuca dosyć złożoną strukturę holdingową wyłącznie w formie spółek kapitałowych (bez dopuszczenia spółek osobowych jako spółek podległych), która sama w sobie może okazać się nieatrakcyjna, nawet przy stawce 8,5% CIT.

„Wątpliwości budzi sposób ustalenia zysku do wypłaty”

Wątpliwości budzi też sposób ustalenia zysku do wypłaty (tak z FINN, jak i ze spółek zależnych) w formule przychodu pomniejszonego o koszty, alternatywnego w stosunku do dywidendy. Ponadto poziom wymaganego kapitału zakładowego dla firm jest zbyt wysoki.

Sposób opodatkowania wyjścia z inwestycji

Z perspektywy inwestorów indywidualnych istotne znaczenie ma sposób opodatkowania wyjścia z inwestycji. Nie przewidziano żadnych zwolnień w przypadku reinwestowania zysków z FINN na nabycie akcji w innej FINN, bądź na nabycie nieruchomości.  Wprowadzenie zwolnień od podatku dla zysków ze zbycia akcji FINN, analogicznych jak przy zbyciu nieruchomości, mogłoby stanowić istotną zachętę inwestycyjną dla inwestorów indywidualnych. Rozszerzenie tego zwolnienia także na inwestorów instytucjonalnych, spowodowałoby znacząco wyższe zainteresowanie projektami FINN, stanowiąc interesującą alternatywę wobec innych inwestycji kapitałowych.

– Kolejny projekt ustawy o REIT-ach nie zawiera wielu pozytywnych rozwiązań, niezbędnych przy tworzeniu nowego produktu inwestycyjnego na rynku kapitałowym.  Proponowane rozwiązania nie uwzględniają uwag, opinii, komentarzy, zgłaszanych przez wiele środowisk – dodaje Adrian Zwoliński.

Źródło: Konfederacja Lewiatan