Regulacje bazylejskie w polskich bankach: Kapitał ma narodowość

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.05.2012.foto.028.150xKomisja Nadzoru Finansowego obawia się, czy z uwagi na standardy Bazylei III będzie w stanie nadal efektywnie nadzorować wszystkie banki. Inwestorzy zagraniczni kontrolują obecnie 65 proc. aktywów sektora.

Podczas obrad sejmowej Komisji Finansów Publicznych Wojciech Kwaśniak, zastępca przewodniczącego KNF poinformował, że banki uzyskały dostęp do finansowania z zagranicznych podmiotów w wysokości 180 mld zł, w tym od spółek matek na poziomie 150 mld zł. W myśl nowych dyrektyw w odniesieniu do banków działających w holdingach nadzór krajowy utraci część uprawnień na rzecz europejskich kolegiów nadzorczych. Nastąpi też rozdzielenie jego uprawnień od odpowiedzialności za zgromadzone środki, system gwarancji depozytów oraz interwencje antykryzysowe.

Sektor na wysokiej fali

Z analiz KNF wynika, że banki odnotowały w 2011 r. rekordowe zyski przy dobrych wskaźnikach kosztów i efektywności. Kredyty ze stwierdzoną utratą wartości stanowią nieco więcej niż 8 proc., a obciążenie rezerwami jest znacznie niższe, niż było w poprzednich okresach. – Mamy wysoki i dobrej jakości kapitał, co w obecnym kryzysie jest gwarancją dla transakcji za granicą oraz na rynku międzybankowym. Liczy się tylko twardy kapitał gotówkowy, którym w każdej chwili można pokrywać straty – podkreśla W. Kwaśniak.

Problemem, głównie w bankach komercyjnych, jest finansowanie długich aktywów środkami krótkoterminowymi. Depozyty będące źródłem stabilnego kredytowania powyżej roku stanowią w systemie zaledwie około 5 proc.

– W zakresie płynności długoterminowej standard krajowy jest elastyczny i przyjazny dla banków, pozwala im ograniczać koszty. Nowy bazylejski ma prowadzić do wzrostu bezpieczeństwa oraz tworzyć dodatkowe bufory kapitałowe, aby w sytuacjach kryzysowych nie przenosić ryzyka na podatników. Dyrektywa CRD IV wprowadza w ślad za standardem Bazylea III potrzebę podwyższenia norm płynności i jakości kapitału. Musi to generować dodatkowe obciążenia, które w Unii Europejskiej i dla banków szwajcarskich tylko w odniesieniu do norm płynności krótkoterminowej są szacowane na 1 bilion euro.

Kapitalne… kapitały

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich zwraca uwagę, że wyzwania wymagają podejścia strategicznego i nie powinny być przedmiotem bieżących utarczek czy rozgrywek. – Nasza gospodarka pozyskuje już ponad 180 mld zł finansowania spoza krajowego sektora bankowego. Udział kapitału zagranicznego w aktywach banków w latach 2008-2011 zmniejszył się i z tego też trzeba wyciągnąć wniosek strategiczny, mianowicie taki, że w dobrze pojętym interesie państwa leży posiadanie poważnej części sektora bankowego z rodzimym kapitałem.

Zmiany w polskiej bankowości zaczęły się wcześniej niż transformacja gospodarki. W 1993 r. sektor posiadał kapitały w wysokoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI