Redukcja kosztów: Oszczędzaj dziś nie płać później

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2009.01.foto.51.a.150xZe względu na spowolnienie gospodarcze instytucje fi nansowe prześcigają się w zaciskaniu pasa i bardzo ostrożnie podejmują decyzje o wydatkach. Ma to w dłuższej perspektywie ogromny wpływ na osiągnięcie i utrzymanie wysokiej efektywności. Z tego powodu kadra zarządzająca banków stoi obecnie przed nie lada wyzwaniem - w trudnym okresie konieczna jest natychmiastowa redukcja kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

MARTA NIEMCZYK, OLGA GYRIA

Jak to osiągnąć? Przecież nieprzemyślane albo zbyt głębokie cięcia mogą doprowadzić do zablokowania wzrostu dochodów, gdy polepszają się warunki gospodarcze. Doświadczenia z pracy z klientami oraz badania dowodzą, że arbitralne podejście do cięcia kosztów – oparte na zasadzie „równego cięcia w każdym departamencie” – nie jest odpowiednie i istnieje w tym wypadku ryzyko wylania dziecka z kąpielą. Instytucje finansowe powinny zastosować strategiczne podejście poprzez patrzenie na redukcje kosztów jako część szerszego przedsięwzięcia, mającego na celu podniesienie efektywności i utrzymanie przewagi konkurencyjnej w perspektywie wielu cykli koniunkturalnych.

Połączenie szybkich, taktycznych redukcji kosztów z długofalowymi, strategicznymi inicjatywami kosztowymi pomoże bankowi osiągnąć znacznie lepsze wyniki w przyszłości. Takie podejście może przyczynić się do obniżki kosztów do 20 proc., a także pomóc przekształcić koszty stałe i umożliwić bankowi przetrwać trudny okres. Wdrożenie takiej strategii pozwala uprościć procesy i systemy, wystandaryzować produkty i wyróżnić się na rynku, czyli stworzyć podstawy dla wysokiej efektywności.

Wbrew powszechnej opinii, to nie back office ze swoim 14-proc. udziałem w kosztach generuje większość kosztów banku.

EFEKTYWNOŚĆ W CZASACH KRYZYSU

Podejścia do cięcia kosztów i sposobów podwyższania efektywności różnią się w zależności od danego regionu czy banku. Dla instytucji najbardziej dotkniętych przez kryzys, szczególnie w Ameryce Północnej i Wielkiej Brytanii, priorytetem są natychmiastowe działania taktyczne. Z drugiej strony banki w Azji i w Europie, mniej dotknięte przez kryzys, mogą pozwolić sobie na bardziej długoterminowe inicjatywy, które oprócz redukcji kosztów mają na celu rozwój funkcji wspierających wzrost i efektywność działania.

Osiągnięcie wysokiej wydajności w banku wymaga utrzymania odpowiedniego bilansu między krótkoterminowymi taktycznymi cięciami kosztów (np. redukcja zatrudnienia) i długoterminowymi strategicznymi inicjatywami w tym obszarze (m.in. usprawnienie procesów lub outsourcing niektórych funkcji niezwiązanych z działalnością podstawową, jak szkolenia, finanse i księgowość itd.). Banki, wdrażające wyłącznie tradycyjne programy redukcji kosztów szybko osiągają korzyści, jednak w długim terminie to podejście uniemożliwia im utrzymanie tych wysokich wyników, co niekorzystnie wpływa na ich konkurencyjność.

Dla banków kluczowe staje się: ocena własnych modeli biznesowych w odniesieniu do kilku scenariuszy (od najbardziej optymistycznego do najbardziej pesymistycznego) oraz podjęcie odpowiednich działań – zanim dotknie je zapaść kredytowa.

W obliczu spowolnienia gospodarczego pokusą jest zaspokojenie inwestorów poprzez cięcie wszystkich możliwych kosztów, na przykład o 10 proc. w każdym departamencie firmy. Jednak banki odnoszące największe sukcesy od czasu poprzednich kryzysów gospodarczych, koncentrowały się na optymalizacji kosztów, a nie na ich redukcji.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI