Redukcja kosztów głównym źródłem zysku sektora bankowego w 2021 roku?

Redukcja kosztów głównym źródłem zysku sektora bankowego w 2021 roku?
Fot. stock.adobe.com/Андрей Яланский
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ponad połowa (52%) przedstawicieli sektora bankowego przewiduje, że zysk banków w 2021 roku generowany będzie w głównej mierze dzięki redukcji kosztów, 44% wskazuje na wzrost przychodów z opłat i prowizji, a kolejne 3% na wzrost przychodów odsetkowych, wynika z badania Kantar dla Związku Banków Polskich.

„25% badanych przewiduje, że najważniejszym źródłem przychodów banków w roku 2021 będzie wzrost sprzedaży produktów dotychczasowym klientom (r/r spadek o 23 pkt proc.). 65%jest zdania, że przychody osiągane będą głównie dzięki wzrostowi cen usług bankowych. 10% badanych upatruje źródeł przychodu we wzroście liczby nowo pozyskanych klientów” – czytamy w raporcie.

Według 68% badanych, w 2021 roku wzrosną koszty działalności banków, 16% r/r mniej o 43 pkt proc. przewiduje wzrost przychodów banków.

Czytaj także: Pengab zanotował w styczniu ponad 10-pkt. wzrost, 2021 rok pod znakiem wielu wyzwań dla sektora >>>

Przybędzie klientów korzystających z bankowości mobilnej

Jak podano, w 2021 r. największa dynamika wzrostu przewidywana jest w liczbie klientów korzystających z bankowości mobilnej – 96% opinii bardzo wzrośnie + nieco wzrośnie. Podobne, dynamiczne zmiany są oczekiwane we wzroście liczby klientów korzystających z bankowości internetowej.

„W pozostałych obszarach z wyjątkiem przewidywań dla lokat terminowych także przeważają opinie pozytywne nad negatywnymi. Jednak odsetek badanych przewidujących wzrost aktywności klientów jest znacząco niższy w porównaniu do roku 2020” – czytamy dalej. 

Znacząco wzrosły negatywne przewidywania odnoście liczby odmów udzielenia kredytu dla przedsiębiorstw, liczby kredytów zagrożonych, czy też liczby klientów rezygnujących z usług banków, zaznaczono. 

Wzrost satysfakcji z usług bankowych

Kantar podał, że ponad jedna czwarta badanych przewiduje wzrost satysfakcji z usług bankowych wśród klientów z segmentu MSP (27%) i klientów detalicznych (47%). 

„Według 23% badanych, wzrośnie zaufanie do banków, a według 21% poprawi się reputacja sektora bankowego. 16% badanych spodziewa się poprawy stabilności sektora bankowego” – czytamy także. 

Spadek liczby placówek bankowych

Jak podano, 93% bankowców przewiduje spadek liczby placówek bankowych w 2021 roku, a 94% przewiduje spadek zatrudnienia w bankach.

Perspektywa 2021 roku w środowisku bankowym najczęściej jest charakteryzowana pozytywnie. Ponad połowa badanych (55%) patrzy na 2021 rok nadzieją i optymizmem lecz jest to o 3 pkt proc. mniej niż przed rokiem. 45% patrzy na obecny rok z lekiem i obawą, zaznaczono. 

W prognozie na 2021 rok przeważają opinie negatywne. Jedna czwarta badanych (25%) uważa, że 2021 rok będzie dla bankowości lepszy niż poprzedni. 46% badanych spodziewa się, że 2021 rok będzie gorszy, natomiast według 30%, 2021 rok będzie porównywalny z poprzednim.

Sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 11-22 stycznia. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 101 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujące wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: ISBnews