Redaktor Naczelny Nowoczesnego Banku Spóldzielczego – Klienci migruja jak bociany

Redaktor Naczelny Nowoczesnego Banku Spóldzielczego – Klienci migruja jak bociany
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z DANYCH BIK WYNIKA, ZE PONAD ¾ KLIENTÓW BS-ÓW POSIADA HISTORIE KREDYTOWA W INNYCH BANKACH I W SKOK-ACH. BLISKO 60 PROC. KREDYTOBIORCÓW Z TRZECH ZRZESZEN POSIADA CO NAJMNIEJ JEDNO ZOBOWIAZANIE W BANKU KOMERCYJNYM, A PONAD 10 PROC. W KASACH SPÓŁDZIELCZYCH.

Według szacunków BIG InfoMonitor problemy z niespłacaniem zobowiazan ma juz 2 mln osób, w ciagu ostatniego kwartału kwota ich przeterminowanego zadłuzenia wzrosła o ponad 3,15 mld zł i wynosi obecnie 28,21 mld zł! Banki spółdzielcze musza wiec bardzo powaznie traktowac problem „przekredytowania”, monitorowac klientów, aby skutecznie egzekwowac swoje naleznosci i chronic sie przed nadmiernym ryzykiem.

W 2010 r. zrzeszenia zakupiły w BIK blisko pół miliona raportów o klientach. Z systemu wymiany danych korzystały 524 BS-y, w tym 274 banki przekazywały tzw. wsady informacyjne. BIK dysponuje aktualnie informacjami o 1 mln klientów BS-ów, którzy posiadaja 1,7 mln rachunków bankowych. Baza systemu zawiera rejestry pozytywne (kredyty spłacane terminowo) i negatywne (kredyty spłacane z opóznieniem), w sumie 85,4 mln danych o rachunkach i o 23,9 mln kredytobiorców.

Zrzeszenia przygotowuja sie do implementacji Systemu Informacji BIK-Przedsiebiorca. Dostep do zagregowanych danych pozwoli im rzetelniej oceniac wiarygodnosc fi nansowa małych i srednich fi rm oraz powiazanych z nimi podmiotów np. dostawców i odbiorców. Banki spółdzielcze zdobeda rzetelne informacje m.in. o transakcjach i zobowiazaniach przedsiebiorców z tytułu kredytów inwestycyjnych i obrotowych, ich zabezpieczeniach, gwarancjach i poreczeniach.

W komplementarnych systemach BIK oraz BIG InfoMonitor nie uczestniczy jeszcze 39 BS-ów. Podczas konferencji KZBS w NBP, Krzysztof Markowski, prezes Biura Informacji Kredytowej zaprosił „spóznialskich” do udziału w „klubie bezpiecznych banków”. Dlaczego pełna informacja na temat ryzyka jest tak wazna? W całym sektorze bankowym klienci wabieni atrakcyjna oferta migruja… jak bociany. Ptaki te przylatuja zwykle w to samo miejsce, do tego samego gniazda. Klienci – niekoniecznie.

BIK analizował relacje pomiedzy współczynnikiem lojalnosci kredytobiorców a udziałem złych długów w portfelu banków oraz wsród klientów lojalnych. Okazało sie, ze kredytobiorcy, którzy nie obsługuja terminowo rachunków w BS-ach stanowia 9 proc. ich klientów, natomiast suma ich złych długów – 14,3 proc., a zatem ponad 5 proc. dobrych klientów BS-ów… nie spłaca swoich zobowiazan w innych bankach.

Generalnie, kredytobiorcy BS-ów charakteryzuja sie wysokim wskaznikiem lojalnosci – na podobnym poziomie jak w duzych bankach uniwersalnych i powyzej sredniej dla całego sektora bankowego. Klienci lojalni korzystajacy z usług wyłacznie banku spółdzielczego generuja bardzo niskie ryzyko, o wiele nizsze anizeli w innych segmentach rynku finansowego. Niestety, bankom trudno jest rozwijac swój biznes tylko w oparciu o osoby lojalne.