Redaktor Naczelny NBS – czerwiec 2018: Krajobraz przed bitwą

Redaktor Naczelny NBS – czerwiec 2018: Krajobraz przed bitwą
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rok szkolny dobiegł końca a upały zachęcają do letniego wypoczynku. Kanikuła to dla jednych odpoczynek, dla drugich czas wytężonej pracy. W rolnictwie i jego otoczeniu to czas zbiorów i żniw, które nie wszędzie zapowiadają się dobrze.

Dla banków spółdzielczych również nie ma wytchnienia. Z jednej bowiem strony okres wzmożonej aktywności w rolnictwie i jego otoczeniu to także większe przepływy finansowe do i od klienta, z drugiej – w wielu miejscach wypoczynku: w górach, na Mazurach, czy nad morzem bywa i tak, że najbliższy bankomat to ten, który należy do banku spółdzielczego. Na tym nie koniec. W lipcu wchodzi w życie Zarządzenie Prezesa NBP nr 19/2016 dotyczące zasad obrotu wartościami pieniężnymi, co oznacza, że procedury i wyposażenie w sprzęt niezbędny do procesowania gotówki muszą odpowiadać, nowym, wynikającym z przywołanego aktu prawnego, wymogom. W tej sprawie udało się wypracować model współpracy z dostawcami niezbędnego wyposażenia na poziomie banków zrzeszających, ale dopiero praktyka dnia codziennego rozstrzygnie o ostatecznych efektach i wynikających zeń kosztach.

Skoro o kosztach zaś mowa, to obserwujemy proces stopniowej konsolidacji struktur w ramach sektora, często w porozumieniu i z inspiracji spółdzielni systemu ochrony, stosownie do potrzeb i możliwości. Takie oczekiwania potwierdza również nadzorca, przy czym konsolidacja nie jest celem samym w sobie, lecz ma podnieść efektywność działania, optymalizować koszty i podnosić zdolności konkurencyjne, przy zapewnieniu transparentności i bezpieczeństwa realizowanych operacji. Nie jest tajemnicą, że w tym względzie wciąż jeszcze jesteśmy raczej na początku drogi.

Niedawne Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej dowiodło, że zmienia się rozumienie technologii i jej roli w usprawnianiu procesów zarządzania w banku. Wreszcie przestajemy ulegać złudzeniu, że informatyzacja i cyfryzacja zastąpią odpowiedzialne i kreatywne myślenie o zarządzaniu i optymalizacji wewnętrznych procedur. Bariery natury technologicznej, organizacyjnej i finansowej to jedno, a wpisanie IT w strategię rozwoju to nowa jakość, która coraz pełniej dociera do świadomości tych wszystkich, którzy w procesie sanowania sektora uczestniczą. Pytanie, które czeka na odpowiedź, to rozmiary i zakres oczekiwanej pomocy publicznej w tym względzie, bo jakże często odnosimy wrażenie, że wraz ze wzrostem oczekiwań wysuwanych z różnych stron pod adresem bankowości spółdzielczej nie idzie w parze troska i zainteresowanie warunkami niezbędnymi do ich skutecznego wypełnienia.

To jednak temat na odrębną dyskusję, do której spodziewamy się wrócić jeszcze tej jesieni podczas tradycyjnego Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Słyszymy o kolejnych projektach w ramach Planu Odpowiedzialnego Rozwoju, ale skoro mają się dokonywać lokalnie, być może czas doprecyzować miejsce i rolę bankowości spółdzielczej w tym procesie. Wszak budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego na terenach dotąd rolniczych wywróci do góry nogami dotychczasowe życie nie tylko mieszkańców Baranowa i okolic, słynących z wysokotowarowego i nowoczesnego rolnictwa. Takich przykładów w skali lokalnej znajdziemy więcej. Czy, kiedy i kto udzieli adekwatnej do pojawiających się coraz częściej pytań odpowiedzi?!