Redaktor Naczelny miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Warto się porównywać..

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

eds.2015.foto.005.267xCoroczny Krajowy Ranking "Wyróżniające się banki spółdzielcze" jest okazją do zobrazowania zmian, jakie zachodzą w tym sektorze. Banki spółdzielcze rozwijają się i pomimo rosnącej konkurencji utrzymują swoją pozycję na poziomie bliskim 10% sumy bilansowej polskiej bankowości. To wynik tyle znaczący, co nieodpowiadający aspiracjom i ambicjom środowiska. Tyle że w ostatnich latach brak impulsów i przesłanek wskazujących na możliwość przełamania owej symbolicznej bariery.

Maciej Małek
Redaktor Naczelny

Istotę modelu działania banków spółdzielczych stanowi rozwój organiczny, kreowany na bazie autonomicznych rozwiązań. Jednak zwiększanie funduszy własnych na dłuższą metę możliwe jest tylko z wypracowanego zysku. To determinuje relatywnie wolne tempo zwiększania sumy bilansowej. Stąd wśród kryteriów decydujących o pozycjonowaniu w rankingu na plan pierwszy wybijają się te, dzięki którym banki uczestniczące w naszym rankingu co roku pokazują wzrost funduszy własnych, a w ślad za tym wzrost aktywów, w tym zwiększone portfele kredytowe.

Zaletą zarządów banków jest ich kompetencja, ale także wytrwałość i konsekwencja w realizacji założonych celów, które można osiągać tylko wieloletnią pracą. Dlatego dobrze, że kadra zarządzająca w bankach spółdzielczych jest stabilna, co obok długiego pełnienia funkcji gwarantuje ciągłość działania. Bowiem to stabilność zarządów sprzyja dobrej kondycji banków.

Doświadczenie banków spółdzielczych dowodzi, że w rozwoju biznesu ważna jest ostrożność i stabilizacja pozycji na rynku. W ich przypadku nie można rozwijać się zbyt szybko – nieadekwatnie do posiadanych aktywów, albo ratować w trudnych sytuacjach zwiększaniem kapitału, nie bacząc na cenę.

Symptomatyczne jest to, że przegrali ci, którzy chcieli iść na skróty i rozwijać się skokowo poprzez ryzykowne przedsięwzięcia. To mam nadzieję lekcja tyleż bolesna, co stanowiąca skuteczną przestrogę dla wszystkich.

2015 r. był ostatnim, w którym banki spółdzielcze działały na dotychczasowych warunkach. Utworzenie dwóch systemów ochrony otwiera nowe szanse i możliwości. Realne stały się ułatwienia w zakresie wymogów kapitałowych i płynności banków. Szansą jest możliwość rozwinięcia współpracy między bankami. Chodzi o to, aby ideę spółdzielczości, żywą w pojedynczym banku, przenieść na poziom sektora. Tak, aby zrzeszone banki w większym niż dotychczas stopniu były odpowiedzialne za całą spółdzielczość bankową. Już za rok przekonamy się, jak wpłynie to na wyniki uzyskiwane przez banki.

W „Nowoczesnym Banku Spółdzielczym” zajmujemy się podstawowymi problemami banków: budowaniem strategii, zarządzaniem ryzykiem, technologią bankową, relacjami z klientami. Jesteśmy ciekawi, jak nasze propozycje wpływają na kształtowanie nowoczesnej kultury bankowej? Czy są pomocne w Waszej pracy? Czy zachęceni przykładem kolegów, kolejni liderzy banków spółdzielczych zechcą wypowiedzieć się na istotne dla środowiska tematy na naszych łamach? Może podpowiecie tematy i kwestie, którymi powinniśmy się zająć, bo są ważne dla banków, a dotąd umknęły naszej uwadze?