Redaktor naczelny miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Krajobraz po bitwie

Redaktor naczelny miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Krajobraz po bitwie
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Doroczne Forum Liderów Bankowości Spół­dzielczej, które przed nami, zwykle skłaniałoby do podejmowania w tym opracowaniu kwestii stano­wiących nie tyle odwzorowanie agendy merytorycz­nej najbliższego spotkania środowiska, ile nawią­zanie i rozwinięcie wszystkich tych kwestii, które ogniskują uwagę każdego banku spółdzielczego z osobna i sektora jako całości.

Maciej Małek
Redaktor naczelny

Jednak, jak to zwykle bywa, życie wprowadziło do tak pomyślanego scenariusza korektę, czy nawet zmieniło postrzeganie wagi i znacze­nia spraw, którymi zająć się warto, a nawet trzeba – tu i teraz. Przy różnych okazjach, chciałoby się rzec aż do znudzenia, mówimy o specyfice naszego biznesu, którego DNA zawiera w sobie szereg działań wyrastających wprost ze wspólnotowych war­tości. Wynika to z osadzenia banków spółdzielczych w życiu lokalnych społeczności, budowania przez lata wielostronnych relacji, daleko wykraczających poza bankowy co­rebusiness, wreszcie konsekwentnego odpowiadania na potrzeby i aspiracje wynikające z wszystkiego tego, co przynosi życie.

Ostatnie tygodnie stały pod znakiem kataklizmu, który w trzech województwach – pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – przyniósł miliardowe straty. W drzewostanie, infrastrukturze drogowej, technicznej, komunalnej, mieszkalnej, w go­spodarstwach rolnych, liniach energetycznych i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI