Redaktor Naczelny kwartalnika Kurier Finansowy październik- grudzień 2014: Pasjonująca przygoda

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kf.2014.k4.foto.003.250xPraca z autorami i czytelnikami "Kuriera Finansowego", to w moich dotychczasowych doświadczeniach zawodowych okres nader interesujący.

Maciej Małek
Redaktor Naczelny

Zwłaszcza ostatni rok, kiedy to staliśmy się witryną programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Kontynuując zapowiadany kierunek zmian, zamykamy ten rozdział w przekonaniu, że nowe otwarcie już pod winietą NZB w nowej formule wydawniczej, koherentnej z cyklem dydaktycznym w uczelniach, pozwoli dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców.

Zmiana rodziła się stopniowo, poczynając od szaty graficznej, nowoczesnego layoutu, po stopniowe koncentrowanie się na tematach, których praktyczne odniesienia pozwalają mówić o szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej. W nowej formule mieszczą się rzecz jasna tematy dotąd podnoszone przez wiodących autorów „Kuriera”, naukowców i praktyków rynkowych, że wymienię prof. Elżbietę Chojnę-Duch, Dariusza Filara czy Piotra Masiukiewicza.

Mamy nadzieję, że to grono znacząco poszerzą koordynatorzy programu w uczelniach, z których wielu ma lub miało czynny kontakt z instytucjami finansowymi. Są bowiem wśród aktywnych dydaktyków byli i obecni członkowie zarządów banków, których praktyczna znajomość świata finansów daje unikalną szansę dzielenia się swoim doświadczeniem zawodowym ze studentami. Także na naszych łamach.

Spodziewamy się również uspołecznienia procesu redagowania pisma, a zwłaszcza doprecyzowania linii programowej, a to za sprawą powołania jego Rady Programowej, której skład zaprezentujemy w pierwszej edycji nowego tytułu. W zakresie praktyki rynkowej będą jak dotąd obecni na naszych łamach Jan Mazurek i Marek Rogalski czy Zbigniew R. Wierzbicki. Pozostanie z nami dr Maria Szczur – niestrudzona w opisie funkcjonujących w świecie modeli zabezpieczenia emerytalnego.

Chcąc godnie pożegnać wiernych czytelników „Kuriera” za temat przewodni numeru, który trafia do Państwa rąk, przyjęliśmy problematykę szeroko pojętego arbitrażu i sądownictwa polubownego, które to instytucje mają niebagatelne znaczenie w rozstrzyganiu sporów wynikłych w ramach różnego rodzaju relacji w obrocie gospodarczym. Wypowiadają się w tej kwestii: pani Katarzyna Marczyńska – Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich, dr Sylwia Morawska – pracownik SGH i czynny zawodowo prokurator, wreszcie członkowie izb gospodarczych i osoby zawodowo badające tę problematykę – Wiesław Kołodziejski, Lesław Karski, Kazimierz Kokoszczyński. Z myślą o rozwoju pisma jako witryny programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, rozpoczynamy wywiadem z jego koordynatorem – od grudnia dyrektorem w Centrum Prawa Bankowego i Informacji – odpowiedzialną za jego wdrażanie i dalszy dynamiczny panią Urszulą Wiśniewską. Do jego lektury gorąco zachęcam, pozwoli to bowiem wyrobić sobie orientację, czego możecie się Państwo spodziewać na naszych łamach, poczynając od marca 2015 r. Jestem bowiem przekonany, że zyskując nowe grono wiernych czytelników, znajdziemy wśród nich dotychczasowych wieloletnich sympatyków „Kuriera Finansowego”.