Redaktor Naczelny Kuriera Finansowego: Nowa szata, nowe tresci

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kf.2014.k1.foto.003.313x400Już winieta sygnalizuje zmianę, której kolejnymi atrybutami są: unowocześniony layout i nowy sposób prezentacji treści, które mamy nadzieję zainteresują Państwa.

Maciej Małek
Redaktor Naczelny

Sens tej zmiany jest w istocie głębszy, o czym szerzej Andrzej Wolski w tekście otwierającym pierwsze tegoroczne wydanie „Kuriera Finansowego”. Tego samego, ale innego przecież w formie i treści.

Wsłuchując się w Państwa głosy i opinie, zwłaszcza te dotyczące luk w praktycznie rozumianej edukacji ekonomicznej podjęliśmy próbę wspólnego poszukiwania odpowiedzi na ważne pytania dotyczące wielu sfer naszej teraźniejszości i przyszłości, której bez jasno sprecyzowanych priorytetów, stabilnych fundamentów finansowych i innowacyjnego podejścia do tego, co tylko z pozoru oczywiste, nie mieliśmy jakże często szansy znaleźć.

Wypróbowane grono naszych autorów wzmocnione o kolejne nowe twarze nie dostarczy Drodzy Czytelnicy gotowych recept, pomoże jednak formułować własne rozwiązania i priorytety, na ile skutecznie, pokaże czas.

Nowa jakość to także cykle tematyczne, które w odniesieniu do szeroko pojętej sfery ubezpieczeń społecznych inauguruje publikacja autorstwa dr Marii Szczur, naukowca i praktyka, odwołująca się do historycznych źródeł i mechanizmów, które legły u podstaw zaopatrzenia emerytalnego.

Inne aspekty tej kwestii analizuje i przybliża, również w kontekście budzącej zrozumiałe emocje reformy OFE, Elżbieta Chojna-Duch. Cele tych reform mają wiele implikacji, w tym dążenie do zrównoważenia finansów publicznych. Jak robią to inni, pisze w interesującym eseju Dariusz Filar.

Na kształt praktycznych rozwiązań rynkowych wpływ, nie zawsze korzystny, mają regulacje, o czym własnym piórem Norbert Jeziolowicz, a Leszek Niedałtowski w wywiadzie, jakiego udzielił niżej podpisanemu. Czy w ogóle mamy możliwość kontrolować własne dążenia, czy też kreuje je za nas wolny rynek, kosztem naszych wolności i praw? Szukając odpowiedzi na to pytanie, inspirowałem się diagnozą, jaką zaproponował Kongres Ekonomistów, który obradował w listopadzie minionego roku w Warszawie, formułując opinie i oceny, które nie znalazły odbicia w doniesieniach medialnych. Mamy nadzieję, że choć w części wypełniamy tę lukę. W praktycznym wymiarze oznacza to świadome inwestowanie, o czym Jan Mazurek. Tu również przyda się szersze spojrzenie, zilustrowane diagnozą opartą na tzw. twardych danych. Znajdziemy je w opracowaniu Marcina Idzika, podsumowującym rok 2013 i prognozującym szanse i priorytety rodzimych rynków finansowych w roku 2014.

Poza tym stałe pozycje naszych felietonistów Zbigniewa R. Wierzbickiego i Jana Krefta. Inspirują, prowokują, zawsze jednak stawiają pytania istotne dla „tu i teraz”, a zwłaszcza dla jutra – naszego i następnych pokoleń. Tylko szersza perspektywa pozwala bowiem uwierzyć, że jutro zaczyna się dziś, zatem o emeryturę, dostęp do edukacji naszych dzieci, ochronę zdrowia musimy bez zwłoki zadbać sami, nie czekając, że ktokolwiek nas wyręczy w budowaniu własnego master planu.