„Recepta na Zysk” – nowa struktura w Raiffeisen Polbank

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

raiffeisen.polbank.250x73Raiffeisen Polbank oferuje dwuletnie ubezpieczenie strukturyzowane, z którego zyski zależą od notowań akcji międzynarodowych koncernów z sektora medycznego.

Do 28 lutego 2013 r. klienci Raiffeisen Polbank mogą przystępować do ubezpieczenia strukturyzowanego „Recepta na Zysk”. Wyniki tej inwestycji zależą od zmian cen akcji dziewięciu koncernów farmaceutycznych, wśród których znalazły się takie giganty, jak: GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer czy Roche Holding. Spółki wyselekcjonowano m.in. pod względem historycznych wyników finansowych oraz rekomendacji analityków. „Recepta na Zysk”, produkt stworzony we współpracy z TU na Życie Europa, oferuje ochronę kapitału na poziomie 97% (na koniec okresu inwestycji) i możliwość osiągnięcia do 22% zysku, pod warunkiem, że na koniec trwania inwestycji średni zwrot z notowań wszystkich spółek będzie równy zero lub dodatni.

Za inwestycją w ten instrument przemawiają zachodzące zmiany demograficzne i rozwój profilaktyki zdrowotnej, które powodują nieustanny wzrost wydatków na medykamenty. To powinno przekładać się na rosnące zyski koncernów farmaceutycznych, a tym samym ich dobre notowania, niezależnie od sytuacji w innych branżach.

„Starzenie się społeczeństw krajów rozwiniętych ma silny wpływ na wzrost wydatków na ochronę zdrowia. Jednocześnie, dzięki rosnącej wiedzy medycznej, zwiększa się popyt nie tylko na lekarstwa, ale też wszelkiego rodzaju środki poprawiające odporność i wspomagające zdrowy tryb życia, takie jak szczepionki, suplementy diety i witaminy. To z kolei zapewnia stabilne przychody firmom z sektora medycznego i sprzyja ciągłemu rozwojowi rynku. Strategia naszego produktu daje szansę na uczestniczenie we wzroście notowań spółek farmaceutycznych, będących liderami swojej branży i czerpanie zysków z tego wzrostu” – mówi Magdalena Markiewicz, Dyrektor Departamentu Produktów Depozytowych, Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych Raiffeisen Polbank.

Minimalna kwota, którą można zainwestować w „Receptę na Zysk”, to 5.000 zł. Klienci nie ponoszą żadnych opłat wstępnych za przystąpienie do ubezpieczenia. Dzięki formie prawnej – grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie – wypłata świadczenia ubezpieczeniowego jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych.