Ratujmy polskie budownictwo – Okrągły stół budownictwa

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

business.centre.club.01.25023 listopada, piątek, godz. 11.00 siedziba BCC, Pałac Lubomirskich, Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie

Ratujmy polskie budownictwo – Okrągły stół budownictwa z udziałem prezesów najważniejszych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce – przedstawicieli Komisji Budownictwa BCC

 • Marek Zdziebłowski – przewodniczący Komisji Budownictwa BCC
 • Marek Michałowski – prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
 • Roman Nowicki – prezes Kongresu Budownictwa Polskiego
 • Konrad Jaskóła – b. prezes Polimex-Mostostal
 • oraz

 • Zbigniew Rynasiewicz – przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP
 • Tomasz Latawiec – prezes Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
 • Tomasz Rudnicki – zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 • Zbigniew Janowski – przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”
 • Ryszard Petru – ekspert BCC ds. gospodarki
 • Łukasz Bernatowicz – ekspert BCC ds. prawa budowlanego
 • Marek Kujawa – ekspert BCC ds. negocjacji, zabezpieczeń korporacyjnych i prawa spółek handlowych
 • Witold Michałek – minister ds. procesu stanowienia prawa w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

Moderatorem dyskusji będzie Maciej Grelowski – minister infrastruktury w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC.

W trakcie spotkania:

 • pokażemy wyniki badania przeprowadzonego wśród firm członkowskich BCC nt. przyczyn problemów firm budowlanych i skutków dla gospodarki
 • powiemy dlaczego kilkaset firm budowlanych ogłosiło w tym roku upadłość
 • ocenimy, które elementy otoczenia prawno-instytucjonalnego najbardziej zawiodły
 • przedstawimy rekomendacje rozwiązań wypracowane przez ekspertów i przedstawicieli branży budowlanej, które ograniczą bankructwa firm

Potwierdzenie udziału: emil.mucinski@bcc.org.pl, tel. 22 582 61 13, 602 571 395.

Ratujmy polskie budownictwo – Okrągły stół budownictwa – zaproszenie.

Źródło: BCC