Rating Polski bez zmian, agencja S&P podnosi perspektywę

Rating Polski bez zmian, agencja S&P podnosi perspektywę
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Agencja ratingowa Standard & Poor’s ogłosiła w piątek decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie BBB+/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej.

Agencja S&P Global Ratings potwierdziła długoterminowy i krótkoterminowy #rating Polski w walucie obcej na poziomie "BBB+/A-2" #StandardandPoors

Jednocześnie agencja podniosła perspektywę ratingu ze stabilnej na pozytywną.

Standard&Poor’s, podnosząc perspektywę ratingu, wskazuje na zwiększone prawdopodobieństwo podniesienia ratingu Polski w ciągu najbliższych 24 miesięcy. Jest to już druga decyzja agencji o podniesieniu perspektywy ratingu Polski w ostatnim czasie.

– Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję agencji ratingowej S&P o podwyższeniu perspektywy ratingu do poziomu pozytywnego. Czekamy na kolejny naturalny krok ze strony agencji jakim będzie podniesienie samego ratingu. Cieszy fakt, iż agencja S&P dostrzega pozytywne zmiany jakie się dokonują w Polsce, zarówno w sferze gospodarczej, jak i fiskalnej. Nasze osiągnięcia w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego są bezsprzeczne. 2017 rok zakończył się bardzo niskim poziomem deficytu budżetowego. Ten pozytywny trend utrzymuje się również w tym roku. W ubiegłym roku także po raz pierwszy dług publiczny spadł w ujęciu nominalnym (nie licząc oczywiście zmian w OFE w 2014 r.). To wszystko nie mogło zostać niezauważone nawet przez najbardziej krytyczną w stosunku do nas agencję ratingową – mówi minister finansów Teresa Czerwińska.

Agencja S&P, w komunikacie prasowym uzasadniającym swoją decyzję, jako czynniki przemawiające za podwyższeniem perspektywy ratingu wskazuje na wyższy i zrównoważony wzrost gospodarczy, który korzystnie wpływa na sytuację fiskalną (prognozy wzrostu PKB na 2018 r. zostały podniesione z 3,8 proc. do 4,5 proc.).

Pozytywny wpływ uszczelnienia systemu podatkowego na dochody budżetowe

Zmiana perspektywy jest także wynikiem pewności agencji co do pozytywnego wpływu uszczelnienia systemu podatkowego na dochody budżetowe. Ograniczeniem dla ratingu jest wg agencji m.in. rosnący, ale w umiarkowanym tempie PKB na mieszkańca, wysoki poziom zobowiązań zagranicznych netto w gospodarce oraz negatywna sytuacja demograficzna.

Jednocześnie agencja zauważa, że rosnące płace nie mają decydującego wpływu na konkurencyjność polskiego rynku pracy.

Będzie również podniesienie oceny ratingowej?

Podniesienie oceny ratingowej Polski wg agencji możliwe jest w przypadku utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, który jednocześnie nie wpłynie negatywnie na finansowanie zagraniczne netto. Rating może zostać podniesiony także w przypadku kontynuacji spadkowego trendu wskaźnika długu publicznego do PKB lub podjęcia działań łagodzących skutki budżetowe zmniejszającej się liczby osób aktywnych zawodowo. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku znacznie wolniejszego tempa wzrostu gospodarczego, pogarszającej się sytuacji fiskalnej lub nieodpowiedniej polityki monetarnej prowadzącej do przegrzania gospodarki. Rating może zostać także obniżony na skutek działań instytucji państwowych negatywnie wpływających na sytuację finansów publicznych lub problemów w finansowaniu zagranicznym, w tym w zakresie środków unijnych.

Dobra sytuacja gospodarcza i fiskalna

Agencja w swoim komunikacie wyraźnie zauważa bardzo dobrą sytuację gospodarczą i fiskalną, jednakże, póki co nie znajduje to odzwierciedlenia w samej ocenie ratingowej, w szczególności w podkategorii dotyczącej sytuacji ekonomicznej, której ocena pozostaje niezmieniona pomimo wyników gospodarczych przewyższających zdecydowanie wcześniejsze prognozy agencji. Jest to jeden z elementów metodologii przyznawania ratingu przez agencję Standard&Poor’s, z którym nie do końca się zgadzamy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

Źródło: Centrum prasowe PAP/Ministerstwo Finansów