Raport ZUS: coraz lepsza sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Raport ZUS: coraz lepsza sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Źródło: materiały prasowe.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął poziom 80,9 proc., tym samym zbliżamy się do wartości obserwowanych przed wybuchem epidemii ‒ wskazuje prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, komentując stan Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS przygotował raport na temat sytuacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za trzy kwartały tego roku.

Prof. Gertruda Uścińska w komentarzu do raportu oceniła, że pomimo trwającej w dalszym ciągu epidemii sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w trzech kwartałach bieżącego roku była zdecydowanie lepsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Dzięki dobrej sytuacji FUS Zakład podjął decyzję, aby nie wykorzystywać w pełni dotacji z budżetu państwa

‒ To przełożyło się na kondycję Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął poziom 80,9 proc., tym samym zbliżamy się do wartości obserwowanych przed wybuchem epidemii ‒ wskazała szefowa ZUS.

Przypomniała, że dzięki dobrej sytuacji FUS Zakład podjął decyzję, aby nie wykorzystywać w pełni dotacji z budżetu państwa.

‒ Zwolniliśmy już 19,5 mld zł. Stale analizujemy i monitorujemy sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będziemy informować o niej na bieżąco ‒ podkreśliła.

Czytaj także: ZUS nie wykorzysta 19,5 mld zł dotacji z budżetu państwa do FUS

Największe wpływy ze składek, także cudzoziemców

Z danych przekazanych przez ZUS wynika, że największą pozycją przychodów FUS były składki na ubezpieczenia społeczne, których kwota według przypisu w okresie styczeń – wrzesień wyniosła 172,4 mld zł i była o 9,3 proc. wyższa od osiągniętej w analogicznym okresie 2020 roku.

Liczba cudzoziemców, którzy legalnie mieszkają i pracują w Polsce, systematycznie rośnie. Na koniec września 2021 roku w ZUS było zarejestrowanych ponad 846 tys. obcokrajowców, co oznacza wzrost o 22,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku oraz wzrost o 16,7 proc. w stosunku do stanu na koniec 2020 roku.

Na koniec września 2021 roku w ZUS było zarejestrowanych ponad 846 tys. obcokrajowców

Największą grupę (72,9 proc.) stanowili obywatele Ukrainy – na koniec września 2021 roku ich liczba wyniosła 616 901 osób, czyli o 21,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku oraz o 15,8 proc. więcej niż w grudniu 2020 roku.

Czytaj także: ZUS: ponad 15,7 mln osób ubezpieczonych, w tym znacznie więcej cudzoziemców

Przeciętna emerytura wyższa o 6,8%

Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w trzech kwartałach 2021 roku wyniosły 209,2 mld zł i były o 3,7 mld zł większe niż przed rokiem.

Największą ich pozycją były transfery na rzecz ludności w kwocie 206,1 mld zł, obejmujące świadczenia emerytalno-rentowe oraz pozostałe świadczenia.

W okresie styczeń – wrzesień wydatki na emerytury i renty wyniosły 183,0 mld zł, tj. o 7,2 proc. więcej niż przed rokiem – to wynik rosnącej liczby świadczeń emerytalnych oraz ich waloryzacji.

Przeciętne miesięczne świadczenie emerytalno-rentowe w dziewięciu miesiącach 2021 roku wyniosło 2 540,08 zł i było wyższe o 6,8 proc. od wypłacanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczeń niezmiennie jest coroczna waloryzacja – w 2021 roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 104,24 proc.

W okresie styczeń – wrzesień wydatki na emerytury i renty wyniosły 183,0 mld zł, tj. o 7,2 proc. więcej niż przed rokiem

Pozostałe świadczenia wypłacane z FUS w okresie styczeń – wrzesień 2021 roku wyniosły 23,1 mld zł i były niższe o 2,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku, głównie w wyniku spadku wypłat zasiłków opiekuńczych.

Czytaj także: Od stycznia 2022 roku wiele zmian w zasiłkach wypłacanych przez ZUS

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych / ZUS