Raport UKNF o sytuacji bank ów w Polsce: Kapitał liderów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.07-08.foto.20.250xPlany finansowe banków na 2013 r. przewidują spadek wyniku odsetkowego (o ok. 2 mld zł), a także wyniku netto o 7 proc. w relacji do zrealizowanego w 2012 r.

Powodem korekty jest silna redukcja stóp procentowych, która prowadzi do ograniczenia przychodów odsetkowych. Dodatkowo banki muszą liczyć się z wprowadzeniem opłaty na fundusz stabilizacyjny i fundusz uporządkowanej likwidacji w BFG, jak też zmniejszeniem opłat interchange – wynika z raportu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Na wysokiej fali

W 2012 r. udział aktywów sektora bankowego w PKB wzrósł do 85 proc. z poziomu 55 proc. w 1999 r. Wartość aktywów systemu finansowego (bez NBP), zbliżyła się do 2 bln zł, w tym blisko 70 proc. przypadało na banki. Suma bilansowa sektora zwiększyła się o 58,4 mld zł, tj. o 4,5 proc., jeszcze silniej wzrosły fundusze własne (o 18,1 mld zł, tj. o 16,4 proc.) do 128,8 mld zł.

Wynik finansowy netto zrealizowany (15 521 mln zł) był na poziomie roku poprzedniego. Wzrost zysków wystąpił w 413 podmiotach, które skupiały 57,2 proc. aktywów sektora, w pozostałych doszło do ich pogorszenia, 3 banki komercyjne, 4 spółdzielcze oraz 11 oddziałów instytucji kredytowych wykazało stratę w łącznej wysokości 340 mln zł. Wynik netto banków komercyjnych wzrósł o 0,2 proc., banków spółdzielczych o 8,8 proc., zaś oddziałów obniżył się o 37,8 proc.

KNF odnotował znaczący wzrost współczynnika wypłacalności (z 13,1 do 14,7) oraz Tier 1 (z 11,7 do 13,1). Tylko 7 banków komercyjnych oraz 107 spółdzielczych miało współczynnik wypłacalności mniejszy od 12 proc., natomiast Tier 1 niższy od 9 proc. osiągnęło 5 banków komercyjnych i 18 spółdzielczych. KNF ocenia, że 72 proc. wypracowanych zysków pozostało w bankach i zostało przeznaczone na zasilenie funduszy (w komercyjnych 70 proc., a w spółdzielczych 95 proc.).

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI